Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

"Eleverna älskar det inte"

Ornäs skola (F-9) är en av de skolor i Borlänge där man sedan flera år arbetat för en mobilfri skoldag. Bakgrunden till det beslutet var helt enkelt att mobilerna störde undervisningen för mycket.

Skolans rektor menar att mobilfri skoldag leder till ökad trygghet och studiero. På skolan samlar lärare in elevernas mobiler på morgonen. Sedan förvaras telefonerna inlåsta i ett säkerhetsskåp fram till skoldagens slut.

– Vi förstår att alla elever inte lämnar in sina telefoner och det är ju inte så att vi letar igenom deras skåp, kläder eller väskor, men eleverna vet vad som gäller, säger Björn Lidén, rektor på Ornäs skola.

Fastän personalen förstår att det finns elever som har mobilerna med sig till skolan utan att lämna in dem är det inte ofta de kommer fram under skoldagarna, vare sig på lektionstid eller raster.

– Genom mobilfri skoldag förskjuter vi normen för vad som är acceptabelt. På så sätt avlastar vi också enskilda lärare från att behöva ta lektionstid till diskussioner om mobilerna, säger Björn Lidén.

På Maserskolan, med elever i årskurs 7-9, infördes mobilfri skoldag från och med läsårsstarten i augusti i år. Redan tidigare fanns regeln att det skulle vara mobilfritt under lektionstid men många upplevde ändå att diskussioner om mobilerna störde och tog för mycket tid och fokus på lektionerna. Samtidigt har trygghetsmätningar och kränkningsärenden visat att många av de kränkningar som elever utsatts för har skett via telefonerna. Detta bidrog också till att man beslutade att gå från mobilfria lektioner till en helt mobilfri skoldag.

– Vi har ansvar för elevernas trygghet på skolan. Kränkningar kan förstås fortfarande ske och det är en större fråga som vi, nu som alltid, måste prata med eleverna om. Mobilfri skoldag löser inte det problemet i sig, men det känns bra att göra vad vi kan för att begränsa det hela under elevernas arbetsdagar, säger Fanny Brandström, rektor på Maserskolan.

Liksom Björn Lidén, menar Fanny Brandström att en stor fördel med mobilfri skoldag är att lärarna inte behöver ta diskussioner och värdefull lektionstid till att diskutera eller samla in och ge tillbaka mobilerna. Hon har också märkt en ökad aktivitet utomhus när eleverna under höstterminen inte bara kunnat sitta med sina mobiler på rasterna. Fler går till exempel ut och spelar fotboll eller basket.

Precis som på Ornäs skola samlar man på Maserskolan in elevernas telefoner vid skoldagens början. Under höstterminen har det främst varit rektorer och personal från elevhälsan som mött upp eleverna och tagit in telefonerna på morgonen. Under dagen förvaras mobilerna i ett säkerhetsskåp och läraren som har sista lektionen får sedan lämna tillbaka dem innan eleverna går hem för dagen. Vad tycker då eleverna om det här? Hur ska man få dem att acceptera mobilförbudet?

– Eleverna älskar det inte, det ska man förstås vara på det klara med. Men de flesta köper ändå tanken att det här är ett sätt att öka studieron och att det är bra om mobilfria skoldagar kan bidra till att minska de kränkningar som tyvärr ofta sker via telefonerna idag, säger rektor Fanny Brandström.

Läs även:

Mobilfri skola för ökad trygghet och studiero - publicerat på borlange.se 2020-12-16