Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Allt fler handlar på nätet

Fler har e-handlat under coronapandemin. Var tionde internetanvändande senior har e-handlat livsmedel för första gången under pandemin. Något som märks av bland ärenden som kommer in till kommunens konsumentvägledning.

– Det är fler udda ärenden som kommer in i år. Några kan vara kopplade till digital ovana, att man exempelvis klickar på länkar eller lockerbjudande i sociala medier. Men kriser är också något som ofta utnyttjas av bedragare för att lura andra människor och komma över bankuppgifter med mera, säger Kristina Axelsson, konsumentvägledare i Borlänge kommun.

Coronapandemin har påverkat det mesta och den digitala sfären har blivit allt viktigare för både socialt umgänge, arbete och studier enligt Internetstiftelsens årliga rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Under pandemin har näthandeln ökat och många, framförallt äldre, har provat att handla mat och andra varor på nätet för första gången.

Konsumentvägledningen har en viktig roll genom att stötta konsumenter med råd och information för olika situationer som kan tänkas uppstå, särskilt de konsumenter som är ovana med e-handel.

– Dagens konsumentärenden är komplexa och kräver ofta många återkopplingar innan ärendet är löst. Det digitala utanförskapet är stort i vissa grupper och där fyller den lokala konsumentvägledningen en extra viktig roll, att det finns möjlighet till en personlig kontakt, säger Kristina Axelsson.

Konsumentvägledning är en kostnadsfri tjänst för alla privatpersoner som bor i kommunen. Det förebyggande arbetet som bedrivs ger mer upplysta konsumenter och spar pengar åt den enskilda Borlängebon, kommunen och för samhället i stort.

Konsumentvägledning i Borlänge

Omkring 400 ärenden hanteras av kommunens konsumentvägledare varje år. Borlänges konsumentvägledning placerar sig på plats åtta i Årets konsumentkommun 2020 och det är bäst i Dalarna.

Konsumentvägledning för privatpersoner Länk till annan webbplats.

Video: Se upp för bedragare! Länk till annan webbplats.

Kom igång med digitala betalningar

Under året har länsstyrelserna i Sverige tagit fram enkla manualer på flera språk för Android och iPhone. Användaren guidas steg för steg genom processen att ladda ner och komma igång med BankID och Swish.

Länsstyrelsen i Dalarnas webbsida: Kom igång med kort- och digitala betalningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.