Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Tre deltagare på utbildningen av lokala språkombud i Borlänge kommun.

Camilla Hagberg, Susan Haddam och Ciwan Hajo ska bli lokala språkombud på sina arbetsplatser inom Borlänge kommuns vård och omsorg.

Språkombud ska lyfta elefanten i rummet

Femton medarbetare inom kommunens vård och omsorg går just nu en utbildning för att bli lokala språkombud på sina arbetsplatser.

– Att kunna förstå och göra sig förstådd på svenska är bra för alla som bor i Sverige, men inom vårt yrkesområde är det också en viktig säkerhetsaspekt, säger Ciwan Hajo, undersköterska på Hessegården.

Ciwan Hajo är en av 15 medarbetare från olika enheter inom kommunens vård och omsorg som i början av november påbörjade en utbildning för att bli ”lokala språkombud” på sina arbetsplatser. Utbildningen är en del av ESF-projektet Sänk Trösklarna och bygger på en metod utvecklad av Vård- och omsorgscollege. Målet är att främja språkutvecklingen och medvetenheten på arbetsplatserna om hur svenskan kan bli bättre bland kollegor med annat modersmål än svenska.

– Att komma till ett nytt land och lära sig ett nytt språk är inte så enkelt, speciellt inte i vuxen ålder, det vet jag av egen erfarenhet. Det är väldigt viktigt att lära sig språket för att komma in i samhället och på arbetsmarknaden, men det är inte bara att gå en grundkurs på SFI och sedan gå ut och jobba. Att stötta medarbetarnas språkutveckling är ett sätt att arbeta inkluderande och något som går hand i hand med Borlänge kommuns värdegrund, säger Agnes Godel, projektkoordinator.

Inom Borlänge kommuns vård och omsorg finns många medarbetare med utländsk bakgrund; människor som har kommit till Sverige och börjat lära sig svenska i vuxen ålder. Vissa har redan fasta anställningar, andra är timvikarier eller praktikanter som är under utbildning. Fastän alla har minst grundläggande kunskaper i svenska, finns det stora behov av att fortsätta utveckla språket på arbetsplatsen.

– Det här handlar inte om att vi ska bli några språkpoliser eller språklärare. Däremot ska vi stötta, uppmuntra och hitta sätt att underlätta kommunikationen och språkförståelsen på jobbet. Det kommer alla att ha nytta av, säger Camilla Hagberg, undersköterska på Nyhöjden.

Camilla, liksom Susan Haddam, utbildar sig också till språkombud. När deras chefer informerade om utbildningen anmälde de sig båda självmant eftersom de är intresserade av människor och kommunikation.

– Jag är nyfiken och vill lära mig nya saker, men visste nog inte riktigt i förväg vad jag hade anmält mig till. Men första kursdagen kände jag direkt att wow, det här är verkligen vad vi behöver inom Säbo! säger Susan Haddam, undersköterska och gruppledare på Åkershem.

Uppgiften för Camilla, Susan och Ciwan, liksom övriga kursdeltagare, blir att öka medvetenheten om språket och hur det används i olika situationer på arbetsplatsen, både i tal och skrift. Dessutom finns det kulturella skillnader i sådant som kroppsspråk och gester som lätt kan orsaka missförstånd. För att öka medvetenheten om sådana skillnader har kulturkommunikatörer från kommunens Tolkförmedling också hållit i ett av utbildningspassen.

– Det är viktigt att våra medarbetare inom vård och omsorg har tillräckligt bra kunskaper I svenska så att de kan kommunicera tydligt med våra äldre brukare. Jag hoppas att de blivande språkombuden hjälper oss att minimera antalet missförstånd och därmed förenklar våra äldres vardag, säger Anita Nordström (S) omsorgsnämndens ordförande.

Under utbildningen får de blivande språkombuden i uppgift att genomföra olika uppdrag och ska tillsammans med sin chef ta fram en handlingsplan för det fortsatta språkutvecklande arbetet på sin arbetsplats.

– Jag ser verkligen positivt på att medarbetare kan lära av varandra och att man har möjlighet att lära sig svenska språket i arbetet. Förhoppningsvis kommer vi kunna se goda effekter av det här projektet inom kort, säger Lena Hjort (S) gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

”Elefanten i rummet”

Uttrycket ”elefanten i rummet” används ibland för att påtala att det finns något som alla ser eller vet men som ingen pratar om. På arbetsplatser med medarbetare som har brister i svenskan finns det risk att språket blir en ”elefant i rummet”, om medarbetarna inte vet hur de ska hantera problemet på ett bra sätt.