Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ordföranden har ordet

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Bohman (S), berättar om några punkter från dagens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) förbereder kommunstyrelsens arbete och under dagens möte var det bland annat klimatet och arbetet mot välfärdsbrottsligheten som stod i fokus.

– Vi har beslutat att söka medlemskap i "Viable Cities" där vi tillsammans med andra kommuner och fyra myndigheter ska arbeta med miljö och klimatomställningen. Vi har också inlett arbetet mot välfärdsbrottsligheten. Välfärden ska göra gott för den lilla människan och inte gå till brottslighet, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.