Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Nytt förslag för Jussi Björlingmuseet i Borlänge

Jussi Björlingmuseet kan flytta till samma fastighet som biblioteket finns i, efter initiativ och idéer som Jussi Björlingsällskapet och andra privatpersoner har skickat in till Borlänge kommun.

Kultur- och fritidsnämnden ser över möjligheten att flytta Jussi Björlingmuseet till Sveatorget.

– Vi har haft en bra dialog med Jussi Björlingsällskapet och familjen Björling har blivit informerade. Det här kan vara ett sätt att utveckla verksamheten och samtidigt behålla museet, säger Maslah Omar (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

En flytt till fastigheten vid Sveatorget i Borlänge centrum innebär att museet blir en del av en mer välbesökt plats, med cirka 1000 besökare om dagen.

– Vi är öppna för kloka idéer och vill vi ta vara på dem oavsett när i processen de kommer. Därför ser vi över möjligheten att hela museet tar plats i samma fastighet som biblioteket, säger Maslah Omar (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande i Borlänge kommun.

Nästa steg blir att se över förutsättningar och funktioner för museets placering.

Det betyder att museiverksamheten kan komma att flytta in i lokalerna redan hösten/vintern 2021.

Bakgrund

I november 2020 fattade kultur- och fritidsnämnden i Borlänge beslutet att lägga ner Jussi Björlingmuseet vid årsskiftet 2020/2021 och istället göra en permanent utställning. Lågt besöksantal under flera år och en ansträngd ekonomi var de främsta orsakerna till att nämnden fattade beslutet om att stänga museet i sin nuvarande form och istället skapa en permanent utställning.