Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ordföranden har ordet

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Bohman (S), berättar om några punkter från dagens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) förbereder kommunstyrelsens arbete och under dagens möte var det kommunens ekonomiska resultat för 2020 som stod i fokus.

– Det ser riktigt bra ut. Borlänge kommun gör en vinst på närmare 50 miljoner kronor. Vi hade kunnat nå vårt budgeterade resultat på 67 miljoner men vi har använt en del av överskottet för att sänka framtida kostnader. Nu fortsätter kommunen det hårda arbetet med att ha en ekonomi i balans, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nämndernas resultat förbättras

Nämndernas resultat visar sig ha förbättras i jämförelse med föregående prognos. Barn- och utbildningsnämndens underskott har förbättrats från ett underskott på 37 miljoner kronor till ett underskott på cirka 29 miljoner kronor. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden förbättrar sitt resultat med 5,3 miljoner kronor.

Socialnämnden står inför stora utmaningar

Socialnämnden har haft utmaningar under ett flertal år och är den nämnd som även i år visar på det största underskottet.

– Vi vet att utmaningar inom socialnämndens ansvarsområde kvarstår och förmodligen kommer öka i kölvattnet av pandemin samt att de har tappat stora intäkter de senaste åren. Det är anledningen till att Socialnämnden får ett större tilldelat kommunbidrag för 2021, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.