Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

”Vi vill göra det bättre för våra anställda och Borlängebor”

Borlänge kommun vill stärka kvaliteten, kompetensen och utbildningsnivån hos anställda i kommunen.

Därför genomförs nu förändringar som innebär att vikarier med tillfälliga- eller behovsanställningar som mest kan arbeta 280 dagar under en treårsperiod. Dessutom vill kommunen se till att fler utbildade undersköterskor får förtur på arbetsmarknaden.

– Genom den här förändringen vill vi stärka kompetensen inom kommunal vård och omsorg och samtidigt se till att säkra kvaliteten och patientsäkerheten i servicen för våra Borlängebor, säger Mari Jonsson (S), kommunalråd i Borlänge kommun.

Kommunen kommer i fortsättningen att anställa utbildad personal inom vård och omsorg.

– Vi vill uppmuntra till att fler väljer att utbilda sig och på så sätt stannar kvar hos oss. Dessutom får man också automatiskt en högre lön, om man väljer att vidareutbilda sig, säger Pernilla Söderlund, chef i sociala sektorn.

Sveriges kommuner och regioner förutser att 100 000 undersköterskor saknas i Sverige till och med år 2023. Genom regeringens satsning Äldreomsorgslyftet har Borlänge kommun sedan hösten 2020 gjort det möjlighet för anställda inom äldreomsorgen att utbilda sig till undersköterska på betald arbetstid.

– Vi har kunnat erbjuda 33 av våra anställda den här förmånliga utbildningen. Utöver det har vi också anställt ytterligare 10 undersköterskor, självklart på heltid, säger Mari Jonsson (S), kommunalråd.

Gemensamt förhållningssätt

Den nya 280-dagarsregeln börjar gälla den 1 april 2021 och omfattar också personer som har anställts tidigare. På sikt ska 280-dagarsregeln kunna leda till flera vägar in till kommunen, bland annat möjligheten att kunna annonsera lediga tillsvidaretjänster och vikariat inom alla kommunens ansvarområden.

Medarbetare som berörs av den nya regeln får information av närmaste chef och via brev.

Förväntade effekter av förändringen inom vård och omsorg

  • Patientsäkerheten och kvaliteten i servicen förväntas bli högre i takt med att personal har rätt utbildning och kompetens, som förebygger avvikelser och felbehandlingar.
  • Genom höjd utbildningsnivå och rätt kompetens minskar sårbarheten i kommunen genom att fler medarbetare klarar av kvalificerade uppgifter samt kan vara flexibla sett till arbetsplats, arbetsuppgift och inriktning.
  • Höjd utbildningsnivå ger tryggare, uthålligare och mer självständiga team som lättare kan ta ansvar för helheten.
  • Kontinuiteten för Borlängebon förväntas att öka, eftersom forskning visar att personalomsättning och sjukskrivningstal generellt är lägre i grupper där utbildningsnivån är högre.