Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ordföranden har ordet

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Bohman (S), berättar om några punkter från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) förbereder kommunstyrelsens arbete och under dagens möte var det bland annat ekonomi och flera olika byggprojekt som stod i fokus.