Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Redo att skapa språkutvecklande arbetsplatser

Ett tiotal medarbetare inom Borlänge kommuns vård och omsorg har snart fullföljt utbildningen som gör att de kan titulera sig ”språkombud”.

Språkombuden har under utbildningens gång tagit fram handlingsplaner för att skapa språkutvecklande arbetsplatser. På en arbetsplats där ombud arbetar aktivt med språkutmaningar och där alla stöttar kollegor som lär sig svenska, skapas goda förutsättningar för språkutveckling på jobbet.

– Vi behöver ställa oss frågor om språket är enkelt, tydligt och begripligt, till exempel hur vi kan skapa mallar, säger Maria Staffas, enhetschef på Kungsljuset, särskilt boende.

En del i arbetet innebär att se över instruktioner som finns på arbetsplatsen och som det är viktigt att den anställde förstår.

– Inom vården och omsorgen i Borlänge har vi många medarbetare med annat modersmål än svenska. Det känns jättebra att vi nu också har språkombud som uppmärksammar vad vi behöver göra för att erbjuda språkutvecklande arbetsplatser, säger Pia Vinrot, verksamhetschef för ordinärt boende (hemtjänst).

En annan viktig del av handlingsplanen är hur vi ser till att alla får och vågar komma till tals på arbetsplatsträffar, möten, fika- och lunchpauser; att inte språket blir ett hinder.

Frågor för språkombuden att ta upp till diskussion kan till exempel vara: Hur gör vi när det blir fel; när vi märker att en kollega inte förstår eller inte lyckas uttrycka sig så att andra förstår? Är det okej att hjälpa till och rätta varandras språk?

– Att utbilda språkombud på våra arbetsplatser gör att vi får en levande utbildning. Personer som tycker att det är svårt att lära sig ett nytt språk får här en möjlighet att genom praktiskt arbete lära sig språket. En arbetskamrat som kan svara på frågor om ords betydelse tror jag kan öka tryggheten för den som känner sig osäker, säger Lena Hjort (S), gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

En målsättning är att alla ska vara delaktiga i det språkutvecklande arbetet, känna sig bemötta med respekt och få förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.

Tidigare publicerat på borlange.se: Språkombud ska lyfta elefanten i rummet

Utbildningen till språkombud bygger på en metod utvecklad av Vård- och omsorgscollege. Läs mer på Vård- och omsorgscollege webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..