Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Fyra kvinnor tittar in i kameran

Hanna Lundgren folkhälsostrateg, Lena Löfgren (C) vice ordförande i socialnämnden, Filippa Kans från Kvinnojouren och längst fram Karin Örjes (C) ordförande utskottet för social hållbarhet

”Allvarligt samhällsproblem som måste förändras”

Öka kunskapen om våld i nära relationer, förebygg och agera. Nu tar Borlänge kommun nya krafttag mot våldet.

– Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och folkhälsoproblem och det behöver vi göra någonting åt. Att leva ett liv fritt från våld är en mänsklig rättighet. En av de viktigaste delarna i vår nya strategi är att öka kunskapen och engagera många, framför allt skolan och olika organisationer och nätverk, säger Karin Örjes (C), ordförande i utskottet för social hållbarhet.

"En markering att kommunen tar frågan på allvar"

”Tillsammans mot våld i nära relationer” så heter Borlänge kommuns nya strategi. En strategi för hela kommunkoncernen om att öka kunskapen, förebygga, upptäcka och agera mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck.

– Jag tycker det är jättebra att kommunen lyfter de här frågorna. Det räcker inte med att vi som ideell organisation försöker arbeta förebyggande. Det krävs att vi har hela kommunen med oss för att nå ut i en större omfattning. Det markerar också för kommuninvånarna att man prioriterar de här frågorna och att man tar de kvinnor som utsätts på allvar, säger Filippa Kans verksamhetschef Kvinnojouren Borlänge.

Rekordmånga behövde stöd i Borlänge 2020

Enligt siffror från kvinnojouren genomfördes 7117 stödåtgärder till kvinnor och barn under 2020. Den högsta siffran kvinnojouren någonsin uppmätt.

– Det är viktigt att prata om mäns våld mot kvinnor. Vi kan inte vara nöjda med att Sverige är en av de mest jämställda länderna i världen, när det mördas kvinnor var tredje vecka. Vi har alltid haft ett bra samarbete med kommunen och vi är väldigt positiva till den nya strategin, att Borlänge kommun är med oss i den kampen. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger Filippa Kans verksamhetschef Kvinnojouren Borlänge.

Nästa steg: en handlingsplan

Nu när strategin är framtagen börjar arbetet med att ta ett helhetsgrepp i frågan.

– För att genomföra en samhällsförändring måste vi ha ett samlat grepp och det tar strategin fasta på. Nästa steg är att ta fram en handlingsplan och besluta vilka insatser och målgrupper vi ska jobba med först, säger Karin Örjes (C), ordförande i utskottet för social hållbarhet.

Tillsammans kan vi göra skillnad, menar Karin Örjes (C) och Filippa Kans.