Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ett tungt besked för Borlänge

Igår, den 20 april, meddelande Stora Enso att de har för avsikt att lägga ned verksamheten i Kvarnsvedens pappersbruk. Det är ett hårt slag för de personer som drabbas och givetvis också för Borlänge som ort.

Den 20 april meddelande Stora Enso att de har för avsikt att lägga ned verksamheten i Kvarnsvedens pappersbruk. Med anledning av beskedet hade kommunstyrelsen igår ett extrainsatt möte där man beslutade att kommundirektören ska skapa en arbetsgrupp för hantera och vara ett kraftfullt stöd i den här situationen.

På tisdagsmorgonen gick Stora Enso ut med beskedet att man planerar att lägga ned Kvarnsvedens pappersbruk. I över 120 år har pappersbruket varit en betydande arbetsgivare och viktig stomme i det lokala näringslivet. Planerna på nedläggning är ett hårt slag för Borlänge.

- Vi tänker förstås mest på de som drabbas och vi vill skicka vårt medkännande samtidigt som vi lovar att göra vårt yttersta för att hjälpa och stötta i den här tiden av oro, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under tisdag eftermiddag hade kommunstyrelsen ett extrainsatt möte för att bestämma på vilket sätt man ska möta de utmaningar som nedläggningen kan komma att innebära. Där beslutades att kommundirektören får i uppdrag att skapa en arbetsgrupp som ska kunna stötta och vara proaktiva.

- Vi kommer att använda våra nätverk och gå samman med en mängd aktörer som har kunskap och erfarenhet av liknande situationer, bland annat myndigheter, regeringen, näringsliv och experter inom omställning, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Även om beskedet är oroväckande för många finns mycket som talar för att man kan hantera den här situationen på ett framgångsrikt sätt. Det är inte första gången Borlänge möter utmaningar med ett ”jävlar anamma”.

- Borlänge har ett rykte om sig att vara modiga, starka och att vi vet hur man kavlar upp ärmarna när det väl gäller. Det är de egenskaperna vi får plocka fram nu, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Borlänge har många ben att stå på. Från att ha varit en renodlad industristad har vi på relativt kort tid kompletterat med handel och är framstående inom miljöteknik, IT, logistik, byggbranschen, järnvägssektorn och tjänsteföretag. Och fler företag vill komma hit.

- Vi får förfrågningar från företag som vill etablera sig i Borlänge och tyngden ligger på industrietableringar. Vi har också mycket goda förutsättningar tack vare vårt strategiska läge i landet och infrastrukturen som gör Borlänge till en viktig knytpunkt, säger Per Sjölander, näringslivschef i Borlänge kommun.

Nu väntar en intensiv tid där målet är att minimera konsekvenserna.

- Till de som berörs av varslen vill jag säga att ingen kommer att lämnas i sticket – vi vet vad ert arbete betyder för vår välfärd. Vi förväntar oss också att Stora Enso gör sitt yttersta för att mildra effekterna av beskedet, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.