Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

”Viktigt att göra det vi kan från kommunens sida”

Konsekvenserna om Stora Enso lägger ner Kvarnsvedens Pappersbruk ska bli så få som möjligt. Det menar Borlänge kommun som nu tagit fram en plan.

– Vi har under de senaste dagarna kontaktat företag, myndigheter, ministrar och pratat med andra kommuner som varit med om liknande händelser. Vi som kommun behöver göra allt för att minimera konsekvenserna både för de anställda men också för Borlänge som stad om nedläggningen blir av. Nu har vi en lägesrapport som vi ska omvandla till handlingsplan, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Minska konsekvenserna av nedläggningen

När beskedet att Stora Enso planerar lägga ner Kvarnsvedens Pappersbruk kom, fick Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör Åsa Granat i uppgift av kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen ska bland annat innehålla åtgärder för vad Borlänge kommun ska göra för att minska konsekvenserna vid en eventuell nedläggning.

Goda förutsättningar för ny verksamhet på området

I den första lägesrapporten är det insatser för medarbetare och nya etableringar som pekas ut som några viktiga inriktningar för arbetet framåt.

– Vi har inlett en dialog med Stora Enso om hur en ny verksamhet skulle kunna etableras, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.