Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ett lyft för vård och omsorg

Sociala sektorn i Borlänge kommun arbetar aktivt för att öka kompetensen inom vård och omsorg. En av insatserna är att erbjuda medarbetare inom äldrevården möjligheten att utbilda sig till undersköterska på betald arbetstid.

Till hösten erbjuds tillsvidareanställda medarbetare inom äldreomsorgen i Borlänge kommun att utbilda sig till undersköterskor på betald arbetstid. Tack vare det statligt finansierade ”Äldreomsorgslyftet” kan kommunen öka kompetensen inom vård och omsorg och samtidigt bidra till att öka antalet undersköterskor i landet. Under 2020 startade en utbildningsomgång och nu är det dags för nästa.

— Det är brist på undersköterskor i hela Sverige, om något år kommer det att saknas 100 000 undersköterskor om ingenting görs. Vi är gärna med och tar vår del av ansvaret, säger Mari Jonsson (S), kommunalråd och arbetsgivardelegat i Borlänge kommun.

Rekrytera undersköterskor på bred front

Äldreomsorgslyftet är en av flera insatser för att höja kompetensen och få fler undersköterskor till kommunen. Så sent som i förra veckan annonserades flertalet lediga tjänster som undersköterska ut.

— Nu kan vi för första gången på länge rekrytera undersköterskor på bred front, säger Mari Jonsson (S), kommunalråd och arbetsgivardelegat i Borlänge kommun.

Ett steg i rätt riktning

Fackförbundet Kommunal ser positivt på utvecklingen och välkomnar insatser som förbättrar både kvaliteten och arbetsmiljön för anställda inom vård och omsorg.

— Att medarbetarna ges möjlighet att utbilda och utveckla sig är något vi alltid har högt upp på agendan. De här satsningen är verkligen ett steg i rätt riktning och vi hoppas att kommunen fortsätter på inslaget spår, säger Linda Kvarnström, Kommunal ordförande.

Det här är bara början

De 35 platser som finns i årets upplaga av Äldreomsorgslyftet kommer att mätta behovet av undersköterskor något, men fler behövs.

— För Borlänge kommuns del så är det här bara början, vi kommer att behöva rekrytera undersköterskor under lång tid framöver. Jag hoppas att de Borlängebor som känner sig attraherade av yrket också tar chansen. Vuxenutbildningen erbjuder undersköterskeutbildningar för allmänheten, också de med start till hösten, säger Mari Jonsson (S), kommunalråd och arbetsgivardelegat i Borlänge kommun.

Kunniga kollegor och skickliga vårdgivare

Den 3 maj öppnar ansökningsperioden för Äldreomsorglyftet. De anställda som tar chansen och slutför utbildningen kommer inte bara bidra till ökad kompetens, det väntar också ett lönepåslag på 1 500 kronor i månaden

— Vi hoppas att våra redan duktiga medarbetare inom äldreomsorgen känner sig inspirerade att söka utbildningen. De behövs, både som kunniga kollegor som skickliga vårdgivare till våra Borlängebor, säger Pernilla Söderlund, chef för sociala sektorn.

Äldreomsorgslyftet 2021

  • Studier på betald arbetstid.
  • Ansökningsperiod 3 – 30 maj.
  • Utbildningen pågår från augusti 2021 till hösten 2023.
  • Studierna kan kombineras med arbete.
  • Efter utbildningen är man legitimerad undersköterska.
  • Utbildningen vänder sig till tillsvidareanställd inom äldreomsorgen, det vill säga på ordinärt eller särskilt boende.
  • Omfattar 1350 poäng och följer Skolverkets nationella yrkesutbildningspaket för vård och omsorgsutbildning.