Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Topplacering för Borlänge i Ekomatsligan

En 6:e plats av 258 kommuner. Med 58 procent ekologisk mat hamnar Borlänge kommun än en gång i topp när landets kommuner och regioner rankas.

Den ideella föreningen Ekomatcentrum samlar varje år in statistik från offentlig sektor för att se hur utbudet av hållbar och ekologisk mat utvecklas. Rankingen av landets kommuner och regioner baseras på andelen ekologiska inköp och i år deltog 258 av Sveriges 290 kommuner.

– Vi har satt ambitiösa mål för mat och måltider. Denna placering stärker oss i vårt arbete. Vi är stolta över det arbete vår personal gör. Den största segern är dock vetskapen om att kommunens barn och äldre äter bra mat, som är ekologisk, ger mycket näring och liten klimatpåverkan, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Borlängebornas välmående i fokus

Kommunens kök har under många år arbetat för att successivt öka andelen ekologisk mat som serveras på kommunens äldreboenden och skolor. Att köpa närodlade, ekologiska och klimatsmarta livsmedel är i fokus. Men samtidigt läggs också stor vikt vid samtransportering av varor och noggrannhet i upphandling.

– Det senaste året har varit en utmaning, men vi jobbar målinriktat för att Borlänge ska vara en av de främsta miljökommunerna i Sverige vad gäller hållbar mat. Ansvaret för miljön och Borlängebornas välmående är i stort fokus för oss, säger Anna Hane Karlsson, enhetschef för kost- och lokalservice i Borlänge kommun.

Bra resultat trots pandemin

Kommunens arbete med att öka andel ekologiska inköp har satts på prov under pandemin. Bland annat har leverantörer i omgångar inte kunna leverera produkter i samma utsträckning som önskat. Trots det har Borlänge kommun fortsatt en hög ekologisk andel.

– Det känns härligt och motiverande att allt jobb som hela verksamheten lägger ner ger en så bra belöning. För att fortsätta i den positiva inriktningen är samverkan i upphandlingsfrågor och med andra kommuner viktigt framöver. Genom att hitta nya sätt att samarbeta ökar vi möjligheterna till att lokala producenter kan leverera till oss, säger Linda Stenbäck, kostplanerare i Borlänge kommun.


Maten i Borlänge kommun

  • Varje dag serveras cirka 11 000 portioner mat på kommunens skolor och äldreboenden i Borlänge kommun.
  • 58 procent av maten som serveras i Borlänge kommun är ekologisk år 2020 (i förskola, skola och äldreomsorg är andelen ännu högre, hela 62 procent).
  • Det nationella målet för offentlig sektor 2030 är att 60 procent av maten ska vara ekologisk. Borlänge kommun siktar högre och har som mål att nå 75 procent ekologiskt 2022.
  • Målet för närproducerade livsmedel i Borlänge kommun är 30 procent innan 2030.