Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Skolan prioriteras i 2022 års budget

Skolan prioriteras, sjukfrånvaron ska minska och fler ska gå från bidragsberoende till egenförsörjning. Det är några frågor som står i fokus när kommunstyrelsens budgetförslag för 2022 presenteras.

– Vi har en allt starkare ekonomi och kan fördela 112,6 miljoner kronor extra, jämfört med 2021 till nämnderna. Utöver det avsätts medel i kommunstyrelsens budget till en buffert om 9,4 miljoner kronor. Avsikten är bland annat att finansiera åtgärder för att minska sjukfrånvaro. Fler måste bli friska och må bra på jobbet, fler ska gå från passivt bidragsberoende till egenförsörjning, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Barn och utbildning får 39 miljoner mer

I budgetförslaget för 2022 får samtliga nämnder mer resurser än föregående år. Skolan prioriteras där barn- och utbildningsnämnden får 39 miljoner kronor (3,7 procent mer än föregående år) och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får 18,7 miljoner kronor (4,9 procent mer än föregående år). Det långsiktiga målet är höjda skolresultat och fler behöriga lärare i Borlänges skolor. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får också medel för att fler ska komma i en egen försörjning.

20 miljoner kronor i statsbidrag till äldrevården

Omsorgsnämnden får ett tillskott på 19 miljoner kronor (1,8 procent mer jämfört med 2021). Dessutom tillkommer 20 miljoner kronor som nämnden får i statsbidrag av regeringen för att stärka äldreomsorgen. Kommunen också fått medel till äldreomsorgslyftet. En satsning där medarbetare får chansen att utbilda sig till undersköterska på betald arbetstid.

– Vårt hårda arbete med ekonomin under förra året har gett resultat. Nu kan vi fördela nya medel till alla nämnderna. Helheten i vår budget är bra, välfärdens kärna prioriteras. Nu måste vi arbeta för att fler kommer i en egen försörjning och kan vara med och bidra till vår gemensamma välfärd. I budgeten finns också medel till trygghetsökande åtgärder, vilket bådar gott för vår stad, säger Karin Örjes (C), kommunalråd Borlänge kommun.

Investeringar i nya moderna skolor

För perioden 2022-2025 läggs också en investeringsbudget på 2,3 miljarder kronor.

– De pengarna ska bland annat resultera i nya moderna skolor och andra verksamhetslokaler, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Beslut om budgetförslaget tas i kommunfullmäktige den 22 juni.