Borlänge kommun

Justerade parkeringsavgifter ska leda till en trevligare stadsmiljö

Nu ska det kosta lika mycket att parkera i Borlänge som i resten av landet. En trevlig och tillgänglig stadsmiljö är målet.

– I Borlänge har det under många år varit möjligt att parkera för ett subventionerat pris på flera centrala parkeringarna. Jämför vi med andra liknande städer där avgiften ligger närmare 12 kronor per timme, blir det tydligt hur låga avgifter det är i Borlänge. Våra avgiftsnivåer behöver uppdateras, säger Ronny Beyer (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Under många år har parkeringsavgifterna inte täckt kostnader för drift och underhåll. Målet är att stadskärnan ska vara tillgänglig, ha en fungerande trafikmiljö och samtidigt en stadsmiljö som är trevlig. Därför menar kommunen att en justering av parkeringsavgifterna är nödvändig.

– Vi har inte betalat vad det faktiskt kostar när vi parkerar. Att justera priset gör det möjligt för oss att långsiktigt säkra upplevelsen av en trygg och hållbar stadskärna, som är till nytta för alla som bor och verkar samt besöker Borlänge, säger Ronny Beyer (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet i höst och då bestäms också från när de nya taxorna kommer att gälla. Hur mycket priserna ska ändras finns med i samhällsbyggnadsnämndens förslag.

– Vi har förståelse för att förändringarna kan upplevas negativt av en del, men hoppas på att det långsiktiga resultatet kommer att uppskattas. Vårt mål är att erbjuda attraktiva parkeringslösningar samtidigt som vi bidrar till en hållbar stad och ett Borlänge som växer, säger Ronny Beyer (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden.

Parkeringar i Borlänge