Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

På väg mot en giftfri förskola

Bollar, leksaksdinosaurier och utklädningskläder. På Trubadurens förskola pågår arbetet för en giftfri förskola och idag var det barnens tur att göra en insats.

På Trubadurens förskola i Bullermyren står två bruna sopkärl uppställda på skolgården uppmärkta med ”Giftfri förskola”. Förskolebarnen Olivia Halvar Tall och Valter Ericson är i full färd med att granska en hög med leksaker som de ska slänga.

– Här är en giftig kloss och en giftig dinosaurie som jag ska slänga, säger Olivia Halvar Tall.

– Va? Hur kan en velociraptor-leksak vara giftig, undrar kompisen Valter Ericson.

– Den är gjord av plast, säger Olivia Halvar Tall och slänger dinosaurien i soptunnan.

Slänga, utbilda och ta fram nya rutiner

Dagens uppdrag är en del av projektet ”Giftfri förskola” som har sin grund i kommunens miljöarbete där en giftfri miljö är ett prioriterat mål. Särskilt i miljöer där barn vistas.

– Vi har kommit halvvägs i projektet och nu är vi i genomförandet. Det handlar inte bara om att vi ska fasa ut giftiga leksaker. Vi ska också utbilda och säkerställa att det inte kommer in nya gifter. Sedan behöver vi också sätta nya rutiner. Exempelvis för hur man städar, tvättar och så vidare. Målet är att göra inomhusmiljöerna på Borlänge kommuns förskolor giftfria så långt det är möjligt, säger projektledare Mats Lissdaniels.

Pedagoger och barn laddade för uppdraget

Arbetet ska genomföras på 40 förskolor runt om i kommunen och på Trubadurens förskola är man laddade för arbetet.

– Vi pedagoger har fått gå en kurs och nu ska vi börja gå igenom alla leksaker och även sådant som vi äter på som till exempel tallrikar. Det är jätteinspirerande och även barnen känns väldigt inspirerade att få göra det här arbetet, säger Micaela Gunnerus, pedagog Trubaduren.

Under dagens rensning har Olivia Halvar Tall och Valter Ericson hunnit slänga leksaksklossar, handväskor, bollar och plastdjur.

– Jag brukar ändå inte leka med de här sakerna, säger Olivia Halvar Tall och får medhåll från kompisen Valter Ericson som slänger en grön giftig kloss och stänger igen luckan till sopkärlet.

Giftfri förskola

  • All personal kommer gå en kortare webbutbildning om vilka olika kemikalier som kan förekomma i förskolan. Utbildningen ska ge kunskap om risker med olika kemikalier och hur man identifierar produkter av sämre material.
  • Varje förskoleavdelning ska rensa ut leksaker och pysselmaterial som inte uppfyller kraven för giftfri förskola.
  • Inredning, som till exempel soffor och madrasser, ska ses över och kommer successivt bytas ut om de inte uppfyller kraven.
  • Rutiner för städning, disk och tvätt ska förbättras för att minska gifterna i förskolemiljön.
  • En förenklad process för inköp ska säkerställa att inga nya material med farliga kemikalier köps in. Allt köps in på samma marknadsplats och ”giftfria” produkter ska lätt identifieras genom en särskild märkning.
  • Borlänge har länge haft hög andel ekologisk mat i förskolorna. 78 procent av maten på förskolan är ekologisk och målet är att det ska bli ännu bättre
  • Kunskap om byggnadsmaterialen i förskolan ska öka. Material som är sämre ur kemikaliesynpunkt ska successivt renoveras bort.
  • På längre sikt ska projektet leda till att nya förskolor byggs kemikaliesmart från början, med giftfria material och utan miljöfarliga kemikalier.