Borlänge kommun

Ordföranden har ordet

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Bohman (S), berättar om några punkter från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) förbereder kommunstyrelsens arbete. Under dagens möte var bland annat kommunens miljöplan och beslutet att pausa förändringarna i parkeringstaxorna i fokus. Det togs också beslut om nya satsningar för arbetsmiljön.

– Vi har avsatt pengar till ett arbetsmiljöprojekt för våra medarbetare ute på arbetsplatserna. De ska diskutera igenom vad de kan göra för att förbättra arbetsmiljön på just deras arbetsplats och sedan kan de söka pengar för de insatserna. Det här är ett sätt att engagera medarbetarna i att förändra och förbättra sin egen situation, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.