Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Vaccinering igång på gymnasiet

De gymnasieelever som tackat ja till att vaccinera sig mot covid-19 i skolan får sin första dos den här eller nästa vecka. Vaccineringen genomförs på Hagagymnasiet med hjälp av sjuksköterskor från Region Dalarna.

– Det känns verkligen bra att eleverna får chansen att vaccinera sig här på skolan. Intresset är stort, samtidigt som många elever redan sett till att vaccinera sig under sommaren, säger Maria Burtus, rektor på Hagagymnasiet.

De gymnasieelever under 18 år som vill vaccinera sig och har lämnat in ett skriftligt samtycke från sina vårdnadshavare kommer under denna och nästa vecka att få sin första dos i skolan. Sjuksköterskor från Region Dalarna kommer vara på plats på Hagagymnasiet för att genomföra vaccineringen i samarbete med skolsköterskor från Borlänge kommun.

Inför läsårsstarten den 18 augusti var rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att undervisning på plats i skolan återigen ska vara huvudprincipen. Precis som tidigare under pandemin ska skolan fortsätta jobba med förebyggande åtgärder för att minska risken för smittspridning. Likaså ska elever stanna hemma även vid milda symtom.

– Att vi fått återgå till närundervisning betyder jättemycket. Skolan är otroligt viktig som en social funktion för eleverna och många elever har uttryckt att de saknat att vara här. Fysiska möten är viktigt, säger Maria Burtus.

Även om fjärr- och distansundervisning också fungerat bra, verkar eleverna vilja vara i skolan. Kanske bidrar detta till att många ungdomar väljer att vaccinera sig när de får möjlighet.

– Jag tror det skapar ett slags lugn att så många redan har eller ska vaccinera sig, samtidigt som vi förstås måste fortsätta följa de rekommendationer som finns, avslutar Maria Burtus.

När det så småningom blir dags för en andra dos, kommer även den vaccineringen att genomföras på skolan.