Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Borlänge blir medlem i Viable Cities

Borlänge kommun fokuserar nu ytterligare på miljö- och hållbarhetsfrågorna genom att bli medlem i det svenska innovationsprogrammet Viable Cities.

Viable Cities är ett program inriktat på innovation för klimatneutrala och hållbara städer. Syftet är att snabba på den energi- och klimatomställning som krävs för att uppnå hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Medlemmarna består av ett tjugotal kommuner, tre regioner, ett flertal företag, representanter för den idéburna sektorn samt universitet och forskningsinstitut.

Medlemskapet i Viable Cities innebär ett ställningstagande i hållbarhetsfrågan och möjlighet att påverka programmets inriktning och verksamhet.

– Borlänge ska vara en föregångare som arbetar aktivt och innovativt med att leda klimatomställningen. Genom att gå med i Viable Cities visar Borlänge att vi vill gå före i klimatfrågorna. Är vi i framkant så kan vår region få stöd med forskning, ekonomiska medel och ett nätverk. Vi gör gärna detta tillsammans med kommunens medborgare och företagare. På så sätt kan vi också inspirera andra, både regionalt, nationellt och globalt, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Medlemskapet i Viable Cities är koncernövergripande, vilket innebär att kommunen och de kommunala bolagen gemensamt bidrar till arbetet.

– Hållbarhet och klimat är en ödesfråga för mänskligheten. Vi ser nu att temperaturhöjningarna förorsakar katastrofer över hela världen, från Haiti till Gävle… Vi står alla inför en stor omställning där vi i Borlänge vill ligga i framkant. På Borlänge Energi har vi stor kompetens inom området och genom ett medlemskap i Viable Cities kan vi både dela med oss av den, men också få ta del av resurser som gör att vi kan ställa om snabbare, säger Lena Lagestam (C), styrelseordförande i Borlänge Energi.

Viable Cities

Viable Cities vision är att ”Sverige inspirerar till och har en ledande roll i energi- och klimatomställningen genom klimatneutrala och hållbara städer”.

Målet och missionen för innovationsprogrammet är ”Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.”

Läs mer om Viable Cities Länk till annan webbplats.