Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ordföranden har ordet

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Bohman (S), berättar om några punkter från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) förbereder kommunstyrelsens arbete. Under dagens möte var bland annat fokus på två stora invisteringsfrågor. Den ena handlade om hur området runt Maserhallen ska nyttjas och den andra berörde det nya kulturhuset, båda två stora byggnadsprojekt. Beslut i båda dessa frågor väntas tas i slutet av 2021.