Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Kommentar till dom i kammarrätten

I dag kom Kammarrätten med sin dom i det uppmärksammade barnärendet som hanteras av socialtjänsten i Borlänge.

Socialtjänsten har precis tagit del av domen och behöver nu tid att analysera vad den innebär. Socialtjänstens uppdrag är alltid att se till barnets bästa.