Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Lekplatsdialog har engagerat barn i Borlänge

Under hösten har barn i olika åldrar, på förskolor och skolor, fått besök av Elina Brodén (MP) vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Matilda Aspersand landskapsarkitekt, och Gustaf Högkvist stadsmiljöchef, vid Borlänge kommun. Besöken har gett barnen möjligheten att påverka och komma till tals inför framtida upprustningar av allmänna lekplatser i kommunen. Detta går i linje med Barnkonventionen och Barnrättslagen som säger att barn har rätt att komma till tals i frågor som de berörs av.

De förskolor och skolor som deltagit i dialogen är Hönsarvsgårdens förskola, förskolan Tjärna Hage, lågstadiet vid Domnarvets skola och högstadiet vid Forssaklackskolan. Sammanlagt har omkring 40 barn fått komma till tals vid de gemensamma lekplatsbesöken. Barnens tankar, idéer och önskningar ska nu tas tillvara i upprustningen av allmänna lekplatser i Borlänge kommun.

De som fått inbjudan att delta i lekplatsdialogen är barn som går på skolor och förskolor i närheten av de lekplatser som ska rustas upp redan nästa år. Det rör sig om Rostugnsgränd lekplats i Hönsarvet, Fäbovägen lekplats i Övre Tjärna och Åkertegsgatan lekplats i Kvarnsveden.

Upplägget för dialogen har varierat förutom att det alltid har ingått ett gemensamt lekplatsbesök. Vid de uppskattade delarna av lekplatsen har de yngre barnen fått placera en satsumas och vid de mindre uppskattade delarna har de placerat en citron. Samtal har också förts med hjälp av barnens teckningar av idéer och önskningar.

Alice och Moa har lagt satsumaser vid rutschkanan som de tycker om vid Rostugnsgränd lekplats.

Alice och Moa har lagt satsumaser vid rutschkanan som de tycker om vid Rostugnsgränd lekplats.

En teckning från Domnarvets skola föreställer en plats där det går att balansera.

– Det har varit väldigt intressant att få höra barnens idéer och vad de gillar att göra på lekplatser. Det kom förslag om alltifrån gungor, studsmattor och rutschkanor till sparkcykelhopp, instrument och lekstugor. Flera av dessa idéer kommer att tas tillvara vid de lekplatser som byggs om nästa år, men det finns inte plats för allt. Därför är det på sikt viktigt att utveckla en variation mellan lekplatser för att på sätt ta tillvara alla idéer, berättar Elina Brodén (MP).

Vid besöken framkom det även hur viktigt det är att lekplatser innehåller fler funktioner än lekutrustning. Att kunna sammanstråla med sina vänner på en plats med en trevlig miljö, där möjligheten till aktiviteter som bollsporter, grilla och åka pulka på vintern var sådant som visade sig vara viktigt för deltagarna.

Elina och elever i årskurs 8 på Forssaklackskolan vid Åkertegsgatan lekplats.

– Det är bra med platser där du både har möjligheten att exempelvis spela fotboll men också bara hänga, umgås och äta tillsammans med dina vänner, säger en elev i årskurs 8 på Forssaklackskolan.

Under 1930-talet anlades den första lekplatsen i Borlänge och idag finns det närmare 80 aktiva lekplatser på allmän plats i kommunen. Det som framkommit i lekplatsdialogerna kommer tas tillvara i ett program som ska tydliggöra vad Borlänge kommun vill uppnå vid de aktiva lekplatserna.

– Lekplatsprogrammet kan ses som en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Redan där är det beslutat att kvalitetstänkande ska genomsyra planering och underhåll av parker för att nå folkhälsomål och att trygga och stimulerande uppväxtmiljöer ska skapas i dialog med barn och unga, förklarar Matilda Aspersand som har organiserat besöken.

Innan ett förslag till det nya lekplatsprogrammet kan presenteras för Borlänge kommuns politiker involveras bland annat funktionshinderrådet samt tjänstepersoner med olika kompetenser. Detta för att diskutera frågor som materialval, tillgänglighet och placering. Lekplatsprogrammet beräknas vara klart första halvåret 2022.

En teckning från förskolan Tjärna Hage föreställer hus, lastbil, rutschkana och klätterställning.

Ett urval av barnens önskningar och idéer:

  • En variation mellan lekplatsernas utrustning är uppskattat.
  • Gungor används av barn oavsett ålder och bra gungställningar ingår lämpligen i basutbudet vid alla lekplatser.
  • Utmaning vid lekplatserna är efterfrågat, förutom utmanande lekutrustning nämns klätterträd.
  • Skolbarn ägnar sig åt ytkrävande lekar som ibland bara fungerar på gräs och ibland bara på asfalt.
  • Under vintertid är det uppskattat att leka med snö och åka pulka.
  • Sociala platser där det går att sitta, fika och grilla är efterfrågat både med sittplatser och bänkar men också öppna gräsytor.
  • Placeringen av lekplatser ska ta hänsyn till grannar samt vara belägna med avstånd från trafik och ska med lätthet hittas till.