Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ordföranden har ordet

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Bohman (S), berättar om några punkter från oktober månads möte med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) förbereder kommunstyrelsens arbete.

Under KSAU:s sammanträde den 19 oktober 2021 utvärderades bland annat kommunens visselblåsarfunktion. Beslut togs om att domen från mark- och miljödomstolen rörande byggnation i Ornäs hamn ska överklagas. Kommunens ekonomi och det planerade kulturhuset var andra frågor på agendan.