Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

"Vi ska fortsätta på inslagen väg"

Idag publicerade Lärarförbundet sin årliga ranking som mäter tio olika delar inom skolan i syfte att utse bästa skolkommunen. Placeringarna är lika många som antalet kommuner, det vill säga 290 och Borlänge kommun rankas i år som 288.

- Det är tufft att ta emot det här beskedet, framför allt med tanke på att jag vet hur hårt alla inom förskola och skola arbetar, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Trots att skolverksamheten under de senaste två åren bland annat lyckats locka fler behöriga lärare, kunnat redovisa förbättrade resultat och ökat gymnasiebehörigheten, har Borlänge kommun hamnat långt ned i Lärarförbundets ranking.

- Jag har all respekt för Lärarförbundets ranking, men när jag nåddes av resultatet i morse måste jag erkänna att min första tanke var att det inte är rättvist mot alla som jobbar stenhårt på våra skolor, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Fokuserat och kvalitativt arbete

Borlänges förskole- och grundskoleenheter arbetar envist, tillsammans med skolledningen, med det systematiska kvalitetsarbetet, ökad lärarbehörighet, studie- och arbetsro, trygghet, integrationsutmaningar samt synliggörande av framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Rektorerna på respektive enhet rapporterar kontinuerligt resultatet av arbetet till nämnden.

- Det är viktigt för politiken att vara följsam med verksamheterna och de behov som identifieras, så att vi i vår tur kan ta beslut som skapar goda förutsättningar för personal, barn och elever. Vår gemensamma uppfattning är att resultaten påvisat ett fokuserat och kvalitativt arbete och att vi är på rätt väg. Vi ser en vändning, i till exempel meritvärden och ökad gymnasiebehörighet, men det krävs tålamod och förståelse för att förändring tar tid, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

”Vi ska fortsätta på inslagen väg”

Nu gäller det att fortsätta tro på vår höga målsättning, arbeta hårt, ta nödvändiga beslut och ha förståelse för att det tar tid innan förbättringsarbete slår igenom.

- Vi ska fortsätta på inslagen väg och ha tillit till att vi gör rätt saker. Verksamheterna inom förskola och skola arbetar med stöd av det vi enligt forskning och erfarenhet vet fungerar. Det som är viktigt nu är att vi fortsätter det fokuserade arbetet, som i flera avseenden redan påvisat positiva resultat, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Konkretisera förväntningarna

Under resten av 2021 arbetar barn- och utbildningsnämnden med en plan för resursfördelning samt med att konkretisera förväntningarna och förtydliga målsättningarna.

- Jag har mycket stor tillit till både skolledning och de som arbetar närmast barnen och eleverna. Det innebär förstås också att vi har höga förväntningar, och då måste vi som politiker också vara tydliga med våra mål och skapa goda förutsättningar för alla som jobbar inom skolan, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Lärarförbundets ranking, bästa skolkommun

Rankingen, Årets bästa skolkommun, baseras på ett så kallat indexbaserat underlag. Det innebär att varje kommun dels får en rankingplacering och dels ett individuellt indexvärde. Det värdet gör det möjligt för kommunen att följa sin utveckling oberoende av hur det går för andra kommuner och samtidigt jämför sig med andra.

Kriterier som ingår i rankingen:

  • Resurser till undervisningen
  • Utbildade lärare
  • Lärartäthet
  • Friska lärare
  • Lärarlöner
  • Kommunen som huvudman
  • Andel barn i förskola
  • Meritvärde årskurs 9
  • Andel godkända elever
  • Fullföljd gymnasieutbildning inom tre år