Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ordföranden har ordet

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Bohman (S), berättar om vad som tagits upp vid november månads möte med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) förbereder kommunstyrelsens arbete.

Under KSAU:s sammanträde den 23 november 2021 ställde man sig bland annat bakom förslaget på ny nämndplan inför nästa års arbete. Hör mer om nämndplanens innehåll i filmen.