Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Valmöjligheter lockar Borlänges ungdomar

– Det råder en större konkurrens om Borlänge kommuns gymnasieelever idag än tidigare. Det gör att vi måste skapa en större förståelse kring vad som attraherar ungdomar när de avgör vilken skola de vill gå på, säger Lena Hjort, (S) ordförande gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Borlänge kommun.

Bildningssektorn i Borlänge kommun har på uppdrag av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden genomfört en utredning för att undersöka hur gymnasiemarknaden ser ut i Borlänge- Faluområdet och vad som avgör hur ungdomarna gör sina val. Utredningen visar att antalet sökande till de kommunala skolorna minskat mellan 2019–2021 bland ungdomar som är folkbokförda i kommunen.

Orsakerna till det minskade söktrycket till de kommunala gymnasierna är enligt utredningen flera och komplexa, men några viktiga delförklaringar presenteras:

Utbudet har ökat i området under en längre tid, vilket gör att det finns fler skolor att välja för ungdomarna. Vissa gymnasieprogram är populära på kommunens gymnasieskolor, när alla som söker inte kan antas väljer en del ungdomar andra skolor. En högre andel ungdomar än tidigare väljer bort kommunala gymnasier för att de föredrar ett annat programinnehåll samt att en del program inte erbjuds i egen regi.

– Utredningen är ett viktigt verktyg för oss och kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet med att öka andelen Borlängeungdomar som studerar vid de kommunala gymnasierna. Utredningen är också ett viktigt underlag för en fortsatt utveckling inom vår gymnasiesamverkan i Dalarna, säger Tommy Berglund, skolchef för gymnasieskolan i Borlänge kommun.

– När vi nu vet mer vad som avgör ungdomars val måste vi gå på djupet för att stärka gymnasieskolans attraktivitet. Ta oss an de utmaningar som finns, men också lyfta fram den goda kvalitén och de fina kommunala gymnasieskolorna vi har i Borlänge, säger Lena Hjort, (S) ordförande gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Borlänge kommun.

Fakta: ​​​​​​​ I Borlänge kommun finns 14 nationella program, Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskola på de kommunala gymnasieskolorna Hushags-Erikslundsgymnasiet, Hagagymnasiet, Ljungbergsgymnasiet och Soltorgsgymnasiet.