Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Borlänge är med och inspirerar till klimatomställningen i Europa

Idag skrev Kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman (S) under en avsiktsförklaring om att Borlänge kommun ska ta fram ett klimatkontrakt. Borlänge ska nu tillsammans med 22 andra städer kraftsamla för att gå före i klimatomställningen och vi tar oss an utmaningen att nå målet: ett klimatneutralt och hållbart Borlänge år 2030.

Den 8 december, på European Viable Cities Day, visade Borlänge kommun att vi tar ett stort kliv framåt i arbetet för klimatneutrala och hållbara städer. European Viable Cities Day är en brygga mellan allt det arbete som pågår i Sverige och EU:s arbete för en klimatneutral kontinent. Representanter från Europa, från svenska myndigheter och från satsningen Klimatneutrala städer 2030 delade erfarenheter och inspirerade varandra i Europahuset i Stockholm. Under dagen manifesterades det gemsamma arbetet med Klimatkontrakt 2030 i en ceremoni med den politiska ledningen från 23 svenska kommuner, generaldirektörer från fem myndigheter och Viable Cities ledning.

– Vi har bråttom för att nå målet om att hålla den globala temperaturhöjningen under 1,5 grader. Det känns hoppfullt att vi idag tillsammans skrivit på ett ännu ambitiösare Klimatkontrakt än i fjol, och att vi är många fler som arbetar tillsammans, säger Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Viable Cities.

Klimatneutrala Borlänge 2030

Kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman var på plats i Europahuset och signerade avsiktsförklaringen för Borlänge kommuns räkning. Alla parter som undertecknar avsiktsförklaringen tar på sig att konkret bidra till att öka takten i arbetet för klimatomställningen till 2030. Detta innebär i sin tur en kraftsamling för såväl borlängebon som Borlänges näringsliv för att snabba på omställningen mot en klimatneutral kommun.

– Det här är en möjlighet för en industristad som Borlänge att visa att vi har innovation, kunskap och vilja, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen är samordnande för arbetet inom projektet Klimatneutrala Borlänge 2030 och har till sin hjälp ett stort antal aktörer i närområdet, däribland Borlänge Energi, Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park och 2047 Science Center som tongivande och drivande parter. Övriga organisationer som kommer att bidra i arbetet är SSAB, IKEA, IK Brage, Tunabyggen, Hushagen, Maserfrakt Bilmetro och Rolf Ericsson Bil.

– Nu har vi skrivit på en avsiktsförklaring. Det betyder att vi nu har ett år på oss att forma det här klimatkontraktet och mobilisera hela Borlänge för att få det nödvändiga arbetet på plats. Det pågående arbetet med att sänka utsläppen ska vi nu växla upp, säger Salomon Abresparr, projektledare.

Klimatneutrala Borlänge 2030 syftar till att skapa samverkansformer, processer och metoder för att möjliggöra de förändringar som krävs för att lyckas med klimatomställningen. Arbetet kommer att kretsa kring ett innovationsteam, en bred plattform för samverkan och medborgarengagemang. Till det finns en portfölj med satsningar för klimatneutralitet. Arbetet handlar om att stärka Borlänge – en relativt liten stad med tung industri – att bli en föregångare nationellt och i Europa.

Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.