Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Högkompetent team för ökad trygghet i Borlänge

Borlänge har under de senaste åren växt snabbt. En växande stad signalerar framtidstro och positivitet, samtidigt som tillväxt också bidrar till utmaningar. En av dessa är ökad kriminalitet och Borlänge har, likt andra storstäder, inte förskonats. Nu tar Borlänge kommun ytterligare krafttag för att möta upp kriminaliteten och öka tryggheten för Borlängeborna.

Med målet att stoppa våld och kriminalitet samt öka tryggheten för Borlängeborna har åtgärder vidtagit på flera håll i kommunen. En av åtgärderna innebär att socialtjänsten beslutat att skapa ett team med fokus på ett helhetsperspektiv. Teamet ska bland annat arbeta med familjer där någon eller några riskerar att hamna i kriminalitet, redan ingår i kriminella nätverk eller påverkas av kriminalitet.

— När en person väljer en kriminell bana påverkas hela familjen och i värsta fall läggs grunden till att fler familjemedlemmar går samma väg, det vill vi förhindra, säger Tomas Ahlin, verksamhetschef på individ- och familjeomsorgen.

Samlade kompetenser

De samlande kompetenserna som finns knutna till teamet är befintliga verksamheter som redan har upparbetade insatser vilka Borlängebon kan få via socialtjänsten. Öppenvården, alkohol- och drogrådgivningen, sociala insatsgruppen, Borlänges avhopparverksamhet och HVB vård är några av de verksamheter som ingår i teamet. Självklara samarbetspartners är skolan, Polisen, sjukvården och andra aktörer som möter våra Borlängebor.

Ett ordentligt krafttag

Teamet kommer huvudsakligen att arbeta i tre spår; direktkontakt med familjer och personer som riskerar att ingå, eller redan ingår i kriminella nätverk, uppsökande verksamhet och individuella insatser. Gemensamt för samtliga spår är att motverka gängbildning och kriminella nätverk, erbjuda attraktiva alternativ till kriminalitet och tidigt bryta tendenser till våld och kriminalitet.

— Den här satsningen är, tillsammans med de insatser vi redan gör, ett ordentligt krafttag som kommer att göra stor skillnad för Borlänge, både på kort och på lång sikt. Jag känner mig stolt över att vi har handlingskraften och arbetar proaktivt för att möta utmaningarna, säger Cecilia Rodin (S), ordförande i socialnämnden.

Intensifierat arbete

Under 2022 kommer Borlänge kommun också intensifiera arbetet som har fokus på förebyggande insatser. Bland annat invigs den nya ”Ungdomshälsan”, som även det är ett samarbete med fler aktörer. Föräldrastödsutbildningarna ska under året utvidgas till att erbjudas alla Borlängeföräldrar som vill få kunskap om varningssignaler, stödfunktioner och vad kommunen tillsammans med andra aktörer gör för att möta upp riskungdomar.

Intensivt och prestigelöst

Borlänge ses i flera avseenden som en kommun i framkant när det handlar om att motverka våld och hjälpa människor som vill lämna det kriminella livet. Ett exempel är Borlänges avhopparverksamhet som på nationell nivå omtalats som en framgångsrik satsning. I sådana sammanhang delar Borlänge frikostigt med sig av erfarenheter och vunnen kunskap, samtidigt som man också tar del av vad andra gjort med goda resultat.

— Vi jobbar intensivt och prestigelöst för att möta de utmaningar vi har. Ingen av oss, vare sig på lokal eller nationell nivå, kan ensamt ta ansvaret, vi måste samarbeta och dela med oss till varandra för att motverka den negativa samhällsutvecklingen, säger Cecilia Rodin (S), ordförande i socialnämnden.