Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ordföranden har ordet

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Bohman (S), berättar om några punkter från årets sista möte med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) förbereder kommunstyrelsens arbete.

Under KSAU:s sammanträde den 21 december 2021 togs beslut kring en valfrihetsreform samt om införandet av en social upphandling. Frågan kring ett ideellt offentligt partnerskap, IOP med den ideella sektorn diskuterades också.