Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Förslag om vaccinationskrav vid nyanställningar

Den 25 januari förväntas kommunstyrelsens arbetsutskott ta beslut om förslaget att införa vaccinationskrav vid nyanställningar av personal som i sin yrkesroll kommer ha nära kontakt med brukare, barn och personer i riskgrupp. Om man beslutar att införa vaccinationskrav kommer det att gälla från och med den 1 februari.

Folkhälsomyndigheten är tydliga med att vaccination skyddar effektivt mot svår sjukdom och att avlida i covid-19. Borlänge kommun vill genom ett vaccinationskrav ta ansvar och bidra till ökad trygghet och säkerhet för anställda och de Borlängebor vi möter i arbetsvardagen. Det föreslagna vaccinationskravet avser nyanställda som i sin yrkesroll förväntas ha nära kontakt med brukare, barn och personer i riskgrupp.

Vaccinkrav för tjänster som innebär nära kontakt

Om beslutet att införa krav på vaccination tas den 25 januari kommer Borlänge kommun från och med den 1 februari kräva vaccinbevis av dem som söker en tjänst inom berörda yrkesgrupper. Vaccinationskravet gäller främst rekryteringar inom vård och omsorg, förskola och skola.

— Vaccinationskravet gäller vid nyanställningar inom sociala sektorn och bildningssektorn där tjänsterna innebär direkt eller indirekt kontakt med brukare, barn, elever och personer i riskgrupp, säger Anna Bengtsson, tf HR-chef.

Gäller endast vid nyrekryteringar

Vaccinationskravet gäller endast vid nyrekryteringar och den som söker tjänsten förväntas uppvisa godkänt vaccinationsbevis från E-hälsomyndigheten. Det är Folkhälsomyndighetens definition av när man anses vara fullvaccinerad som kommer att gälla. Redan anställda i kommunen berörs i dagsläget inte av det föreslagna vaccinationskravet.

— Vi kan inte nog understryka hur viktigt det att vaccinera sig, men vår bedömning är att de juridiska förutsättningarna inte är tillräckliga för att kräva att en redan anställd vaccinerar sig. Går beslutet igenom gör Borlänge kommun det som inom lagens ramar är möjligt för att skydda anställda och Borlängebor, säger Mari Jonsson (S), kommunalråd och arbetsgivardelegat.

Den 19 januari har fackliga förhandlingar genomförts. Förhandlingen har avslutats i oenighet. Nu har respektive fackförbund möjlighet att påkalla central förhandling inom sju kalenderdagar. Om inget fackförbund väljer att påkalla central förhandling avser Borlänge kommun att lyfta ärendet till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Om beslutet att införa vaccinationskrav vid nyrekryteringar tas, kommer följande att gälla:

  • Vaccinationskrav för nyanställningar för att öka tryggheten och säkerheten samt minska risken för smittspridning, allvarlig sjukdom och död hos våra vårdtagare, barn och anställda.
  • Från och med den 1 februari förväntas de som söker berörda tjänster att visa upp godkänt vaccinationsbevis för rekryterande chef och övrig bemanningspersonal.
  • Giltigt vaccinationsbevis, utfärdat av E-hälsomyndigheten, ska uppvisas av den som söker berörda tjänster i kommunen.
  • Borlänge kommuns vaccinkrav följer Folkhälsomyndighetens definition av när man anses vara fullvaccinerad.
  • Vaccinationskravet gäller för nyanställningar som i den avsedda yrkesrollen, direkt eller indirekt, har nära kontakt med brukare, barn och personer i riskgrupper.

Rättslig bakgrund

I Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Med kroppsligt ingrepp avses, utöver våld, även bland annat läkarundersökningar, vaccinering och blodprovstagning. Grundlagsskyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp innebär att statliga, regionala och kommunala arbetsgivare (inklusive kommunalförbund och majoritetsägda kommunala bolag) inte kan kräva att arbetstagare ska vaccinera sig. Det kräver att ett undantag från grundlagsskyddet meddelats via lag. Någon sådan lagstiftning finns inte.

Ett krav på vaccination för att anställas i en viss verksamhet träffas dock normalt inte av grundlagsskyddet i 2 kap 6 § RF eftersom det inte utgör ett påtvingat kroppsligt ingrepp. Det beror på att en anställning i detta sammanhang betraktas som en förmån som den arbetssökande kan välja att avstå från om denne inte vill vaccinera sig.