Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Kommentar till Uppdrag gransknings program om Tjärna Ängar

SVT:s Uppdrag gransknings program onsdag den 26 januari 2022 handlar om bostadsområdet Tjärna Ängar i Borlänge, som av Polismyndigheten sedan 2016 är klassificerat som ett riskområde.

Ett riskområde karaktäriseras av låg socioekonomisk status, där kriminalitet har en inverkan på lokalsamhället.

Vi delar programmets uppfattning om att det handlar om viktiga samhällsfrågor som vi gemensamt arbetar med. Kommunen spelar i det här sammanhanget en viktig roll.

Du som vill veta mer om vad Borlänge kommun specifikt har gjort, gör och planerar för i den här frågan, kan ta del vårt arbete här.

Strategiska planen styr vårt arbete

I Uppdrag Gransknings program om Tjärna Ängar nämns att kommunen inte har någon särskild handlingsplan för området och den beskrivna problematiken. Det stämmer att vi hittills inte har haft någon specifik plan för området Tjärna Ängar, det är ett ställningstagande vi gjort som bygger på behovet av att se till helheten.

Den strategiska planen är kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att leda och styra verksamheterna i nämnderna och kommunens bolag. I den strategiska planen finns flera verksamhetsmål som syftar till att minska segregationen och otryggheten och öka jämlikheten i Borlänge. Det innefattar självklart Tjärna Ängar.

Det handlar om komplexa samhällsproblem som spänner över hela samhället. Det är därför ett arbete som måste göras i hela organisationen. Det handlar om utbildning, trygghet, tidiga insatser, meningsfulla fritidsaktiviteter, bostäder, arbete och människors hälsa.

I Borlänge kommuns strategiska plan, som ligger till grund för all kommunal verksamhet, omfattas alla nämnder och bolag av uppdraget att bidra till att minska segregation, brottslighet och utsatthet.

Strategisk plan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borlänge kommun har också i september 2021 antagit ett inriktningsdokument för hela det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Tjärna Ängar är prioriterat i inriktningsdokumentet.

Brottsförebyggande inriktning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar vi i praktiken

Grunden för vårt arbete, där målet är att Tjärna Ängar inte längre ska klassificeras som ett utsatt område, handlar till stor del om att människor ska kunna försörja sig, känna sig trygga, att barnen ska klara skolan och att människor kan leva ett gott liv. I arbetet utgår vi ifrån att varje enskild Borlängebo, precis som alla medborgare har rättigheter och skyldigheter i samhället.

Arbetet i skolan handlar bland annat om att vi bygger en ny skola där vi har en hög lärarbehörighet. Vi arbetar med tvärprofessionella team runt både barn och familjer för att ge stöd så att barnen kan klara skolan. Utöver skolverksamheten arbetar vi med fältgrupper, trygghetsvärdar och lov-aktiviteter.

Aktiviteter för en minskad brottslighet är exempelvis sociala insatsgrupper, en framgångsrik avhopparverksamhet och kamerabevakning. Tillsammans med Skatteverket deltar Borlänge i ett projekt för att förhindra felaktig folkbokföring. En av de senaste insatserna är socialtjänstens Krimteam. Teamets inriktning är att motverka gängbildning och kriminella nätverk, erbjuda attraktiva alternativ till kriminalitet och tidigt bryta tendenser till våld och kriminalitet.

När det gäller att öka tryggheten har vi en god dialog och ett bra samarbete med Polisen och vår gemensamma ansats är att bli ännu bättre. Vi har en gemensam målsättning om att Tjärna Ängar ska bort från Polismyndighetens lista över utsatta områden.

Aktiviteter för att människor ska få ett arbete handlar bland annat om samarbeten med andra myndigheter för att kunna erbjuda arbetsmarknadspolitiska insatser. Ett exempel är ”Borlänge jobb” där anställningar inom kommunen kombineras med SFI. Kommunen gör nu en kraftig satsning på utökade feriejobb för unga.

Tidiga insatser och förbättrad hälsa handlar bland annat om hembesöksgrupper till förstföderskor, ny familjecentral, stöd till föräldrar, ny ungdomshälsa och fritidsaktiviteter i området.

Bostadsområdet rustas genom våra kommunala bolag. Borlänge Energi bygger och underhåller den nya parken. Bostadsbolaget Tunabyggen renoverar bostadshusen samt driver arbetet med att minska den illegala andrahandsuthyrningen.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i området Öppnas i nytt fönster.

Målet

Målet är att riskområdesstämpeln ska bort och att Tjärna Ängar ska vara en stadsdel som alla andra i Borlänge. Vi kommer att fortsätta jobba. Vi kommer att skruva och förändra där det behövs. Vi kommer att fortsätta ”nöta på” och hoppas att många vill bidra.

Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande Borlänge

Karin Örjes (C), kommunalråd, ordförande i Brottsförebyggande rådet

Åsa Granat, kommundirektör Borlänge