Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Fritidsbank etableras i Borlänge

Kultur- och fritidsnämnden har idag fattat beslut om etableringen av en Fritidsbank i Borlänge under 2022. Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och friluftsprylar. Här kan man både lämna in och låna utrustning för en aktiv fritid, till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar och snowboards. Alla kan låna och allt är gratis.

– Ett rikt utbud av kultur- och fritidsverksamhet främjar hälsa och livskvalitet och gör Borlänge till en ännu mer attraktiv kommun att leva och bo i. Det ska finnas möjlighet för alla att utöva och ta del av idrotts- och fritidsaktiviteter oavsett ekonomiska förutsättningar, säger Maslah Ahmed (S) Kultur- och fritidsnämndens ordförande.

En framtida utveckling för Fritidsbanken kan vara samverkan med kommunala bolag, LSS och Arbetsmarknadsenheten. Samverkan med det lokala föreningslivet från start är viktigt. Från och med 2022 avsätts 1 miljon kronor per år inom kultur- och fritidsnämndens budget.

– En föreståndare för Fritidsbanken är anställd och vi jobbar nu för fullt med att hitta en ändamålsenlig lokal. Vi vill också gärna ha till så många samarbeten som möjligt med föreningar. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för ett aktivt föreningsliv med organiserad fritidsverksamhet för borlängeborna, säger Patric Hammar, kultur- och fritidschef.

Om Fritidsbanken

Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening där alla huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Fritidsbanken Sverige har ett nationellt kansli i Karlstad med tjänstemän som arbetar med Fritidsbankens utveckling, nyetablering, marknadsföring, utbildning. Regionalt finns samordnare anställda av landets distriktsidrottsförbund som i olika utsträckning fungerar som ett bollplank gentemot de huvudmän som driver eller ska starta en Fritidsbank.

Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut, men oftast är det kommunen som är lokal huvudman och även om huvudmannen är en annan så är det viktigt att kommunen står bakom Fritidsbanken. Det finns Fritidsbanker som drivs av en förening, ett förbund, hjälporganisation och/eller Svenska Kyrkan och ibland är det flera parter som går ihop och driver en Fritidsbank. Idén om den första Fritidsbanken kläcktes av en diakon och nu finns verksamheten på 107 platser. En rekommendation från Fritidsbanken baserad på deras erfarenheter är att Kultur- och Fritidsförvaltningen med fördel kan ha rollen som huvudman av driften av Fritidsbank i en kommun då verksamheten täcker in en mycket bred målgrupp och har nära koppling till civilsamhället.

Studie om fritidsbanker

Research Institutes of Sweden (RISE) forskningsinstitut presenterade år 2020 en studie om vilka samhällsnyttor som fritidsbanker bidrar med samt de framgångsfaktorer och utmaningar som upplevs påverka hur väl en fritidsbank fungerar. Deras slutsats är att fritidsbankerna kan bidra med flera nyttiga samhällseffekter. Den centrala organisationen Fritidsbanken Sverige, tillsammans med de lokala fritidsbankerna, har potential att vara en viktig aktör i samhället och bidra till förbättrad hälsa, minskad klimatpåverkan och minskad ojämlikhet mellan olika sociala klasser.

Kontakt vid frågor

Maslah Omar, Ordf. Kultur- och fritidsnämndens (S),
tel: 070-040 52 11, maslah.ahmed@borlange.se

Patric Hammar, verksamhetschef Kultur- och fritidsenheten,
tel: 0243-746 05