Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Gemensam satsning för ungas hälsa

Den 11 februari öppnar Ungdomshälsan i Borlänge. Den nya verksamheten är ett samarbete mellan Borlänge kommun och Region Dalarna, som genom Ungdomshälsan erbjuder ett professionellt, likvärdigt och samordnat stöd till unga i åldern 13-24 år.

Borlänge kommun och Region Dalarna satsar tillsammans för att främja och förebygga ungas fysiska, psykiska och sexuella hälsa. Till Ungdomshälsan kan unga i åldern 13-24 år vända sig för att få stöd och hjälp i frågor som rör det egna måendet. Ungdomshälsan består av Ungdomsmottagningen, Borlänge kommuns socialtjänst och den centrala elevhälsan, som samlas runt den ungdom som behöver tillfälligt eller långsiktigt stöd.

— Ungas mående handlar oftast om flera olika saker. Genom att samla olika kompetenser i en och samma verksamhet vill vi att det ska vara både enklare och gå snabbare att få rätt hjälp, säger Tomas Ahlin, verksamhetschef på individ- och familjeomsorgen.

Ungdomsmottagningen blir en del av Ungdomshälsan

En självklar aktör när det handlar om ungas hälsa är Ungdomsmottagningen, med mångårig verksamhet i Borlänge och resten av landet. Nu blir Ungdomsmottagningen en del av Ungdomshälsan.

— Ungdomsmottagningen kommer att fungera precis som vanligt, med skillnaden att det finns ett utökat stöd för ungdomen när det behövs, säger Filippa Kans, utvecklingsledare för Ungdomshälsan.

Två team med flera professioner

Under ett och samma tak finns flera professioner, exempelvis psykolog, barnmorska, läkare, socialarbetare, specialpedagog och kurator som arbetar tillsammans i två team, främjandeteamet och tvärteamet. Förutom den samlade kompetensen kring ungdomen har teamen en stöttande funktion gentemot andra aktörer som också arbetar med unga.

— Vi vill gärna dela med oss av den kunskap vi har tillsammans och välkomnar de som i sin yrkesroll möter unga och som vill bolla tankar om främjande och förebyggande aktiviteter, säger Filippa Kans, utvecklingsledare för Ungdomshälsan.

Fånga upp ungdomen

I och med öppnandet av Ungdomshälsan får Borlänges unga tillgång till stöd som har sin utgångspunkt i mångårig erfarenhet där både den specifika och den samlade kompetensen kan fånga upp ungdomen i flera sammanhang.

— Det kan vara utmanande att vara ung idag och ju fler vi är som stöttar och arbetar åt samma håll, desto större är möjligheten att vi kan göra skillnad, säger Tomas Ahlin, verksamhetschef på individ- och familjeomsorgen.

Ungdomshälsan

Ungdomshälsan är ett samarbete mellan ungdomsmottagningen, centrala elevhälsan och socialtjänsten. Verksamhetens uppdrag är att bidra med samordnade, likvärdiga och jämställda insatser för att uppnå god hälsa hos Borlänges unga i åldern 13-24 år. Ungdomshälsan är också en stödfunktion till
andra aktörer som arbetar med unga. Ungdomshälsan invigs den 11 februari 2022.