Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Klicka på bilden för att se filmen på YouTube.

Ordföranden har ordet, februari 2022

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Bohman (S), berättar om några punkter från februari månads sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Jan Bohman (S) berättar om det mycket goda ekonomiska resultatet som redovisats för 2021, aktuella infrastrukturfrågor och hälsosatsningar inom Borlänge kommuns organisation.

För mer information om det ekonomiska resultatet för 2021, se även:

Årets mycket goda resultat ger utrymme för långsiktiga investeringar