Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman (S) och lokalpolisområdeschef Thomas Hellgren undertecknade den 18 mars 2022 ett gemensamt medborgarlöfte.

Borlänge kommun och lokalpolisområde Borlänge skriver under ett gemensamt medborgarlöfte

Polisen och Borlänge kommun samverkar för att förebygga brott och öka tryggheten i Borlänge. En del av denna samverkan är att skriva gemensamma medborgarlöften. Medborgarlöftet går ut på att stärka förtroendet för polisen och de kommunala aktörer som finns till för medborgarna.

Medborgarlöftet handlar också om att öka tryggheten, ge grundläggande samhällsinformation om polisen och rättsapparaten, förebygga brott samt öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande arbetet. Löftet för 2022 undertecknades den 18 mars av kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman (S) och lokalpolisområdeschef Thomas Hellgren.

– Det är oerhört viktigt att vi från kommunens sida på alla sätt vi kan samarbetar med och underlättar Polisens arbete. Vi har ett tydligt gemensamt mål och det är att det inte ska finnas några riskområden i Borlänge, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i Borlänge.

I Borlänges västra område, där bland annat Tjärna Ängar ingår, har boende uttryckt ett behov av att arbeta trygghetsfrämjande och med frågor rörande människors förtroende för samhällets aktörer. Tjärna Ängar beskrivs av Polisens nationella operativa avdelning (Noa) som ett riskområde. Det innebär bland annat att området har låg socioekonomisk status och att det finns en kriminell påverkan på lokalsamhället. Ett gemensamt mål på längre sikt är att kommunen inte ska ha något område på Noa:s lista över utsatta områden.

– Vi kommer att fortsätta arbeta i hela lokalpolisområde Borlänge med fokus på den västra delen av Borlänge med närvaro samt gränssättande och förtroendeskapande arbete. Tillsammans med Borlänge kommun har vi bättre förutsättningar att jobba långsiktigt med att nå slutmålet, nämligen att få bort västra Borlänge som riskområde, säger Thomas Hellgren, chef för lokalpolisområde Borlänge.

Borlänge kommun åtar sig därför att regelbundet föra dialoger med boende i Borlänges västra område. Representanter för olika kommunala verksamheter ska delta i dialogerna. Syftet är att genom dialogen mellan Borlängebor och representanter för kommunkoncernen skapa förutsättningar för ökad förståelse och kunskap om de boendes situation och kommunkoncernens uppdrag och möjligheter i området. Polisen ska i sin tur ge rådgivning till de boende i syfte att öka kunskapen om samhället, stärka individers egenförmåga och därigenom även stärka den upplevda tryggheten.

Arbetet som fortlöper i enlighet med medborgarlöftet kommer att följas av såväl kommunens utskott för social hållbarhet som polisens ledningsgrupp. Medborgarlöftet gäller under 2022 och kan komma att förlängas för år 2023.