Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

President Putin, stoppa kriget!

Kommunfullmäktige antog idag, den 29 mars, ett enhälligt uttalande mot kriget i Ukraina.

President Putin, stoppa kriget!

Vi, samtliga partier i Borlänges kommunfullmäktige, ser med stor bestörtning och oro på utvecklingen av det krig och den humanitära katastrof som den ryska regimen har inlett i Ukraina. Ett krig som med sina våldsamma attacker, skadar och dödar urskillningslöst och förstör människors hem och hela samhällen. Kriget är oprovocerat, brutalt och oförsvarligt. Kriget drabbar miljontals oskyldiga människor och övergreppen mot civila kan inte rättfärdigas med några argument.

Ansvaret för kriget faller helt på den ryska politiska ledningen, som leds av president Putin. Ett krig som även drabbar det ryska folket.

Den ryska aggressionen hotar internationell fred och säkerhet och är ett brott mot internationell rätt och mot den europeiska säkerhetsordningen. Avsaknaden av respekt för internationell lag och rätt inklusive krigets lagar är fullkomlig. Tre grundpelare måste respekteras: Mänskliga rättigheter, respekt för internationell lagstiftning och demokratin och människors rätt att bestämma över sin egen gemensamma framtid.

Nu är det viktigt att vi visar solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket.

Vi fördömer i de starkaste ordalag den ryska regimens invasion av Ukraina. Detta agerande är ett grovt övergrepp på Ukraina, det ukrainska folket och deras demokrati. I förlängningen ett övergrepp mot friheten och demokratin i Europa och i hela världen. Det som nu sker i Ukraina visar att friheten och demokratin inte får tas för given och måste försvaras.

Det är av yttersta vikt att vi gör allt i vår makt för att bistå med det vi kan till Ukraina, på alla nivåer – internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. I Borlänge är vi beredda att ta vår del av ansvaret och vi, samtliga partier, står enade i denna fråga.

Detta uttalande antogs enhälligt av kommunfullmäktige den 29 mars 2022.