Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Nu startar ett unikt och hårt arbete för klimatneutralitet till 2030

Idag har tolv Borlängebaserade företag och organisationer, tillsammans med kommunen och kommunala bolag, samlats för att ingå ett partnerskap som innebär att Borlänge ska bli klimatneutralt till 2030. Organisationerna och företagen har undertecknat ett lokalt klimatkontrakt, vilket innebär att alla på olika sätt ska bidra till omställningen mot klimatneutralitet samt diskutera utmaningar och möjligheter.

Tillsammans bildar dessa aktörer ett projektkonsortium med uppdraget att vara drivande i det arbetet som krävs för att en industristad som Borlänge ska bli klimatneutralt till 2030. Ett innovationsteam ska leda arbetet tillsammans med företagen och organisationerna för att tillsammans föreslå flera förslag och åtgärder till kommunen senast 2024. Arbetet kommer följa den nyligen framtagna miljöstrategin för Borlänge kommun.

Deltagarna i konsortiet: Borlänge Energi, Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park, 2047 Science Center, SSAB, IKEA, IK Brage, Tunabyggen, Hushagen, Maserfrakt, Din Bil och Rolf Ericsson Bil.

– Nu startar arbetet för ett klimatneutralt Borlänge 2030! Vi har åtta år på oss att leverera så det kommer innebära mycket arbete, omställning och förändringar från oss alla. Men Borlänge, tillsammans med dessa aktörer, har bestämt sig för att vi ska gå före i klimatomställningen och visa vägen i frågan. Frågan som är helt avgörande för vår framtid, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet grundar sig i Borlänges deltagande i Viable Cities. Att vara en del av Viable Cities innebär att kommuner förbinder sig att gå före och hitta nya innovativa lösningar för att lösa klimatomställningen. Borlänge är som enda Dalakommun, en av 23 städer i Sverige som valts ut för att ingå i arbetet.