Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Inventering lägger grunden till kommunens kulturmiljöprogram

Varför ser staden och landsbygden i Borlänge kommun ut som den gör? Det är något som kommer att beskrivas i det kulturmiljöprogram som nu tas fram och beräknas vara klart 2024. I dagarna påbörjas en inventering för att samla in kunskapsunderlag till kulturmiljöprogrammet.

– Ett kulturmiljöprogram kan berätta varför staden och landsbygden ser ut som den gör. I kulturmiljöprogrammet pekar man också ut byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla, till exempel för att de är typiska för en viss tidsepok. Det är en värdefull grund att bygga vidare på, säger Pernilla Wåhlin Norén, stadsarkitekt i Borlänge kommun och projektledare för framtagandet av kulturmiljöprogrammet.

När kulturmiljöprogrammet är klart kommer det rent praktiskt att kunna användas av kommunen för att göra bedömningar, till exempel i samband med bygglovsansökningar. Men programmet, som kommer att finnas tillgängligt digitalt, är också till för Borlängebon. Det blir en källa till kunskap om Borlänges, Stora Tunas och Torsångs historia och en guide till spåren som finns kvar idag.

Byar och områden studeras

För att samla in kunskap till kulturmiljöprogrammet behöver det genomföras en inventering. Det arbetet påbörjas nu i slutet av april och det är Dalarnas museum som utför inventeringen på uppdrag av Borlänge kommun.

– Inventeringen innebär att vi åker ut och studerar alla kommunens byar och områden. Vi letar särskilt efter byggnader, miljöer och landskapsavsnitt som har en oförändrad äldre karaktär, för där kan man utläsa Borlänges historia särskilt tydligt, säger Kristoffer Ärnbäck, byggnadsantikvarie, Dalarnas museum.

Den första delen av inventeringen pågår fram till juli. Arbetet kommer sedan att fortsätta under våren 2023.