Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

"FRG är en viktig resurs för kommunen", säger Åsa Skrindsta, trygghets- och beredskapsstrateg i Borlänge kommun.

Behov av ny ansvarig för Frivilliga resursgruppen i Borlänge

Frivilliga resursgruppen (FRG) är en organiserad grupp av frivilliga som agerar som en resurs åt kommunen vid extraordinära händelser. Gruppen, som fyller en viktig funktion i samhället, behöver nu en ny ansvarig i Borlänge. Kanske är det du?

– Som ansvarig för Frivilliga resursgruppen har man inte en anställning i Borlänge kommun. Däremot är gruppen en viktig resurs för kommunen vid extraordinära händelser och det är därför angeläget för oss att det finns FRG-ansvariga i Borlänge. På det här sättet hoppas vi nå ut till fler som skulle kunna vara intresserade och lämpade för uppdraget, säger Åsa Skrindsta, trygghets- och beredskapsstrateg i Borlänge kommun.

Nedan svarar Åsa på frågor om Frivilliga resursgruppen och vad uppdraget som ansvarig för gruppen innebär.

Vad är Frivilliga resursgruppen (FRG)?
– Frivilliga resursgruppen (FRG) är en organiserad grupp av frivilliga från Sveriges frivilliga försvarsorganisationer. Gruppen agerar som en resurs åt kommunen vid extraordinära händelser. Inom FRG samlas olika förmågor, kunskaper och erfarenheter och gruppen är en civil del inom totalförsvaret.

Hur fungerar samarbetet mellan FRG och kommunen?
– De som ingår i FRG skriver på ett avtal med kommunen efter genomförd grundutbildning (utbildningen genomförs av Civilförsvarsförbundet). Kommunen avgör sedan när FRG ska aktiveras och vilka arbetsuppgifter som ska lösas. FRG kan kallas in på begäran av kommunen när något extraordinärt hänt. Det kan till exempel handla om en stor olycka eller brand, översvämning, eller ett långvarigt elavbrott. FRG kan då exempelvis hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter.

Får den som ingår i FRG lön av kommunen?
– Eftersom man inte är anställd av kommunen och endast kallas in vid behov, får man inte ”vanlig lön”. Den som ingår i FRG och skrivit avtal med kommunen får däremot en ersättning enligt samma villkor som gäller för deltidsbrandmän då den frivilliga resursgruppen begärs in.

Vad är en FRG-ansvarig och vad innebär uppdraget?
– Inom en frivillig resursgrupp finns det FRG-ansvariga som utses i samråd med kommunen. Dessa personer fungerar som en länk mellan kommun och FRG. Som FRG-ansvarig har man till exempel ansvaret att rekrytera, planera och genomföra grundutbildningar, fortbildningar och övningar för den frivilliga resursgruppen. Som stöd har den ansvarige en nationell samordnare som är anställd av Civilförsvarsförbundet. Förbundet erbjuder också möjlighet till vidareutbildning.

Vilken utbildning behöver man ha som FRG-ansvarig?
– Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och olika positioner inom FRG på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Utbildningen är helt kostnadsfri för medlemmarna. Vi ser gärna att du har grundutbildningen för FRG-medlemmar, men det är inget krav. Vi kommer att ge dig de utbildningar du behöver för att bli FRG-ansvarig.

Vilka egenskaper behöver den ansvarige för FRG-gruppen ha?
– Vår förhoppning är att den som söker uppdraget har goda kunskaper om frivilligorganisationer och deras verksamhet. Som ansvarig behöver du också veta hur du ska engagera människor till de utbildningar du kommer att hålla och känna dig inspirerad till att skapa en framgångsrik FRG-verksamhet i Borlänge kommun. Du är ett naturligt språkrör för det engagemang du har och en positiv medskapare till ett nära samarbete med kommunen som uppdragsgivare. Om jag skulle lista ytterligare personliga egenskaper som är bra att ha som FRG-ansvarig skulle jag säga: inlyssnande, stresstålig, god förmåga att fördela ansvar, strategisk, motiverande och bra på att kommunicera diplomatiskt, klart och tydligt, säger Borlänge kommuns trygghets- och beredskapsstrateg, Åsa Skrindsta.

Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller anmäla mitt intresse för uppdraget som FRG-ansvarig?
– Du kan läsa mer om FRG på Frivilliga resursgruppens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du är också välkommen att höra av dig till kommunen för att få mer information om uppdraget. Vi nås enklast på mailadressen kommunskydd@borlange.se, säger Åsa Skrindsta, trygghets- och beredskapsstrateg.