Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Spadtag för Mats Knuts nya förskola

Nu har första spadtaget tagits för Mats Knuts nya förskola. Vid årsskiftet 2023/2024 beräknas byggnationen stå klar. Den planerade förskolan byggs enligt konceptet - tre förskolor i en byggnad.

Den blivande förskolans första spadtag fick tas av tre barn från förskolan Skräddaren; Embla, Philip och Harry. Vid deras sida var Jan Bohman (S) kommunstyrelsen ordförande, Monica Lundin (L) barn- och utbildningsnämndens ordförande, Patrik Bergström skolchef, Johan Thurin fastighetschef och Anders Östlund projektledare Byggpartner.

– Egentligen är det tre förskolor vi tar spadtag för idag. Förskolan som ska byggas ses som tre förskolor i en. Varje förskola kommer ha tillgång till sin egna trygga inne- och utemiljö och varje avdelning kommer ha tillgång till egna utrymmen som utformar en egen trygg hemvist för barnen. Dessutom kan vi minska barngrupperna, vilket är efterlängtat, berättar Monica Lundin (L) barn- och utbildningsnämndens ordförande.

För att skapa en förskola med hög kvalitet och ett tydligt fokus på lärande behövs en kombination av ändamålsenliga lokaler, en rikt nyanserande miljö samt ett samspel mellan barn och pedagoger. Allt detta har vägts samman i planeringen av denna förskola.

– Dagens nybyggda förskolor håller en oerhört hög kvalité, det handlar om allt från materialval till utformning och tanke bakom allt som görs. Allt för att våra minsta borlängebor och förskolans personal ska få vistas i bra miljöer, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i Borlänge.

På platsen där den nya förskolan ska byggas låg tidigare en skola och en förskola som revs 2017. Detta för att göra utrymme för en ny skola, särskilt boende, trygghetsboende och centralkök. Detta stoppades dock p.g.a. överklagan under hösten 2022 och då fick både en plan b och en plan c ses över. Det var när förslaget om att enbart en förskola skulle byggas på platsen som planerna kunde skrida till verket snabbare än tidigare planerat.

Fakta

Mats Knuts förskola
Rymmer: 150 barn i tio avdelningar
Yta: 2 340 kvadratmeter.
Byggstart: I april 2022.
Färdig: Vid årsskiftet 2023-2024.
Projektledare: Lars-Åke Thorsell, Kommunfastigheter.
Byggherre: Byggpartner.