Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande

Jan Bohman rapporterar från kommunstyrelsens arbetsutskott. Klicka på bilden för se filmen på YouTube.

Ordföranden har ordet

Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, rapporterar efter sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2022.

Klicka på bilden ovan för att se filmklippet där Bohman själv rapporterar efter sammanträdet. I filmen talar han om kommunens budget och satsningar men också om vindkraftfrågan.

Borlänge kommuns budget och satsningar 2023

Borlänge kommun har en stark och stabil ekonomi och har nyligen presenterat ett
beräknat överskott år 2022 som kommer att användas till engångssatsningar detta år. Nu läggs budgeten för 2023 och där finns satsningar på skola, omsorg och samhällsplanering. Samtidigt ökar kommunens pensionskostnader vilket leder till prioriteringar i den politiska förvaltningen.

– Vi har fått besked om högre skatteintäkter. Men vi har också mycket högre
pensionskostnader i ett nytt pensionsavtal från om med år 2023. Därför gör vi en del
omfördelningar samt rationaliseringar i vår politiska förvaltning, vi får se över vårt hus och fortsätta arbetet med att städa trappan ovanifrån. Jag är stolt över och trygg med den budget som vi nu presenterar för år 2023, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

Barn- och utbildningsnämnden ges en utökning av kommunbidraget med 41,5 miljoner jämfört med år 2022, denna utökning kommer att användas till att fortsätta skolans kvalitetsarbete och höjning av lärarbehörighet. Omsorgsnämnden får en utökning av kommunbidraget på 41,7 miljoner under 2023 för att fortsätta kunna bedriva god omsorg för de Borlängebor som är i behov av det. En utökad budget med 5 miljoner går till kommunens plan- och markarbete för att fortsätta och även skynda på arbetet med att planera för bostäder och infrastruktur i ett växande Borlänge.

Även Räddningstjänsten DalaMitt får ett tillskott på 4 miljoner, bland annat för att täcka sina ökade pensionskostnader. Socialnämndens budget minskas med 10 miljoner kronor då kostnaderna för försörjningsstöd minskat den senaste tiden. Med denna budget gör kommunen år 2023 ett resultat på 90 miljoner.