Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Förslag om utbetalning av partistöd

Efter dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har det juridiska läget för utbetalning av partistöd slutligen klarlagts. Med anledning av detta lägger kommunfullmäktiges presidium ett nytt förslag till beslut vid dagens möte.

Det har varit många turer i behandlingen av ärendet om partistöd. Inför dagens möte med kommunfullmäktige har det rättsliga läget klarlagts – både när det gäller utrymmet för att neka partistöd, men också när det gäller partistöd för så kallade vildar. Det gällande reglementet för partistöd behöver korrigeras för att vara helt juridiskt korrekt.

– Jag och kommunfullmäktiges presidium har igår träffat samtliga gruppledare för att redogöra för läget inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet, säger Lars Ivarsson, ordförande kommunfullmäktige Borlänge.

– Det är förstås mycket olyckligt att de rättsliga grunderna för behandlingen av detta ärende inte har varit korrekta. Jag både beklagar och ber om ursäkt för detta. Min och förvaltningens bedömning är att det förslag som nu finns om utbetalning av partistöd till samtliga partier är det korrekta beslutet att fatta, säger Åsa Granat, kommundirektör Borlänge.

Förslag till beslut

I enlighet med kommunallagen utbetalas partistöd enligt följande fördelning:

Centerpartiet, 130 943 kr

Kristdemokraterna, 78 566 kr

Liberalerna, 78 566 kr

Miljöpartiet, 52 377 kr

Moderaterna, 314 263 kr

Omsorg för alla, 26 189 kr

Socialdemokraterna, 523 769 kr

Sverigedemokraterna, 261 885 kr

Vänsterpartiet, 130 943 kr

Kommunstyrelsen uppdras genomföra en översyn och revidering av partistödsreglementet i samråd med kommunfullmäktiges presidium.

Partier som haft förlorat mandatstöd sedan 2014 med anledning av det felaktiga reglementet ska kompenseras med motsvarande belopp.