Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Klara Knutsson tilldelas 2022 års Sven Olof Andersson-stipendium

Den 27 september beslutade kultur- och fritidsnämnden att 2022 års Sven Olof Andersson-stipendium tilldelas Klara Knutsson. Hon får stipendiet för sitt arbete med att kombinera sina två stora intressen; trähantverk och bildkonst.

Stipendiet inrättades till Sven Olof Anderssons minne år 2019 och delas ut vartannat år. Motiveringen för beslutet att tilldela Klara Knutsson det andra Sven Olof Andersson-stipendiet lyder:

Klara Knutsson får stipendiet för att hon med finsnickarens spetskompetens och den reflekterande hantverkarens insikter tar en traditionell teknik, intarsian, till nya höjder och för att hon med nyskapande form och innehåll överbryggar gränsen mellan konst och hantverk på ett sätt som både inspirerar dagens kreatörer och hyllar minnet av Sven Olof Anderssons livsverk.

Förutom en summa på 20 000 kronor får stipendiaten erbjudandet att ställa ut sina alster i kommunens utställningshall på Borlänge bibliotek under oktober-november 2023.

– Det är inte längre så vanligt med den sortens finsnickare som Sven Olof Andersson representerade. Genom stipendiet vill vi stötta dem som ändå för traditionen vidare, deras utveckling och möjlighet att inspirera nya generationer, säger Maslah Omar (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Om Sven Olof Andersson-stipendiet

Finsnickaren Sven Olof Andersson (1921-2017), och hans fru Ulla Andersson (1927-1999) testamenterade all kvarlåtenskap till Borlänge kommun. Av de testamenterade tillgångarna har kommunen fått närmare 100 000 kronor att förvalta till stipendier. Kommunfullmäktige har därför beslutat att inrätta Sven Olof Andersson-stipendiet, till den skicklige Borlängesnickarens minne. Stipendiet, bestående av 20 000 kronor samt en utställningsperiod i kommunen, kommer att delas ut vartannat år. År 2020 blev Martin Altwegg den första att motta stipendiet.