Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Förenklat beslutsfattande för äldre inom hemtjänsten

Nu kan du som är 75 år eller äldre och bosatt i Borlänge kommun ansöka om stöd och hjälp med serviceinsatser på ett enklare sätt utan behovsbedömning.

Den nya bestämmelsen innebär att Borlänge kommun har möjlighet att bevilja äldre personer vissa insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt och med större utrymme för delaktighet. Det blir då möjligt att minska det resurskrävande inledande utredningsarbete. Detta till förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet och effektivitet.

– Den här möjligheten känns väldigt bra! Möjlighet till stöd och hjälp i hemmet blir mer tillgängligt för äldre och det blir förhoppningsvis lättare att våga ta steget att söka hjälp och stöd i ett tidigare skede. Det ger även oss i kommunen bättre förutsättningar att arbeta mer förebyggande, berättar Paulina Karlsen, verksamhetschef för biståndsverksamheten.

Ett annat syfte är att öka den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet, genom att den äldre personen ges större möjlighet att välja mellan de insatser som erbjuds. Lagen syftar också till att förstärka inslagen av förebyggande insatser genom att generella hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt skede.