Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Nytt styre i Borlänge

Första mötet i kommunfullmäktige efter valet är avklarat och nu börjar Borlänges nya politiska ledning komma på plats.

Efter valet den 11 september meddelade Socialdemokraterna och Moderaterna i Borlänge att de kommer leda kommunen tillsammans de kommande fyra åren. En historisk uppgörelse eftersom partierna aldrig tidigare styrt tillsammans i Borlänge.

För att få majoritet i kommunfullmäktige krävs 31 mandat. Tillsammans har Socialdemokraterna och Moderaterna 32 med sina 21 respektive 11 mandat.

Nya kommunfullmäktige sammanträdde

På kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober, det första efter valet, fick Lars Ivarsson (S) fortsatt förtroende som kommunfullmäktiges ordförande. Dessutom utsågs kommunfullmäktiges valberedning. Vid kommande fullmäktigesammanträden ska kommunstyrelse och nya nämnder utses.

Trygghet och livskvalitet i fokus

Socialdemokraterna och Moderaterna har tillsammans enats om en så kallad politisk plattform som ska vara vägledande för det kommande samarbetet där trygghet och livskvalitet står i fokus.

Vad händer nu?

22 november 2022 sammanträder kommunfullmäktige för att bland annat utse nya kommunstyrelsen, de nya nämnderna och kommunalråd. 

December 2022 - mars 2023 pågår nämndutbildningar för nya ledamöter.