Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Fem kvinnor tittar in i kameran och ler

Teamet bakom anhörigstöd. Från toppen: Anette Löfstedt, Annica Jokela, Maja Möllergren, Eva Söderström och Lisskulla Kiltäpp

Ett livsviktigt stöd – i de anhörigas tjänst

De hjälper till att avlasta i hemmet när det blir för tungt, ger samtalsstöd och håller i utbildningar. Borlänge kommuns anhörigstöd erbjuder en nödvändig hjälp till många samtidigt som få känner till deras existens.

– Det är så många anhöriga Borlängebor som skulle behöva stöd men som inte vet att vi finns. Det är ett stort mörkertal där ute. De anhöriga sliter enormt där hemma med sina sjuka och gör ett hästjobb. När vi kommer in i bilden är de helt slutkörda, säger Anette Löfstedt som arbetar som anhörigstödjare.

Stöd i form av samtal och anhörigcafé

Sedan tidigt 2000-tal har Borlänge kommun erbjudit stöd till anhöriga som tar hand om en närstående som behöver stöd och hjälp. Den närstående kan till exempel vara en äldre person, ett sjukt barn, en person som har ett missbruk eller lider av psykisk ohälsa. Enligt lagen ska alla kommuner erbjuda någon slags stöd till anhöriga. I Borlänge kommun består stödet av dagverksamhet, samtalsgrupper, enskilda samtal, utbildningar och anhörigcafé.

– Det bästa är det inte kostar någonting. Att komma hit på café kostar ingenting, att gå på utbildningarna eller samtalsgrupperna kostar heller ingenting. Så det är väldigt generöst av kommunen, berättar Lisskulla Kiltäpp enhetschef för anhörigstöd.

10 timmar kostnadsfri avlastning

Anhörigstöd erbjuder också så kallad avlösning eller avlastning vilket är ett stöd du kan ansöka om via kommunens biståndshandläggare. Stödet innebär att den anhöriga kostnadsfritt blir avlastad av kommunens anhörigstödjare 10 timmar i månaden kostnadsfritt.

– Vi sätter lite guldkant på tillvaron för både den som är sjuk och den anhöriga. Ibland behöver den anhöriga bara gå och lägga sig och vila men ibland åker de också iväg och handlar och liknande. De får en fri stund och det är guld värt. Många säger det att de aldrig skulle ha klarat sig om de inte fått stödet, säger Anette Löfstedt, anhörigstödjare.

Två kvinnor sitter i fåtölj och skrattar. Den ena pumpar ut kaffe ur termos

Anette Löfstedt och Eva Söderström arbetar som anhörigstödjare. Jag brukar säga att jag har det så bra på jobbet att jag är avundsjuk på mig själv" säger Anette Löfstedt.

"Det är inte jag som är tokig"

Enligt Lisskulla Kiltäpp behöver verksamheten synas mer för att fler ska känna till att de finns. Ofta är det dessutom via grannar eller bekanta som Borlängeborna får vetskap om att anhörigstöd finns. Inte via andra aktörer inom sjukvården. Medarbetaren Eva Söderström bekräftar att det här är ett problem som måste ändras eftersom stödet faktiskt är så avgörande för många.

– Vi hade en dam för ett tag sedan som var här för första gången och lyssnade på en föreläsning med en demenssköterska. Hon berättade för mig efteråt att: ”Att jag var dit den dagen det räddade mig.” Demenssköterskan hade pratat om alla faser som man som anhörig går igenom. De stegen kände hon igen sig i och kände: ”det är inte jag som är tokig det är så här för alla.” Det räddade henne att höra det, säger Eva Söderström anhörigstödjare.

Inspiratör ska minska ensamheten bland äldre

På anhörigstöd arbetar också kommunens kvalitetsinspiratör Annica Jokela. Hennes fokus ligger inte på de anhöriga utan på att försöka minska ensamheten bland äldre i Borlänge. På Hagalundshuset, Tjärnahuset och Hagbacksgården anordnar hon träffpunkter där bland annat bingo, melodikryss och sittgympa står på schemat. Hon har också startat upp något hon kallar för digital coach för att minska på det digitala utanförskapet bland äldre.

– Det är ett fantastiskt jobb. Det ger så väldigt mycket och det ger direkt. Jag går hem från jobbet varje dag och mår bra för jag vet att jag gör skillnad, säger Annica Jokela.

Något som övriga arbetsgruppen inte är sena att hålla med om.

Två kvinnor tittar på någon utanför bild

Annica Jokela arbetar som kvalitetsinspiratör och hittar på lustfyllda aktiviteter för Borlänges äldre.

– Det bästa med det här jobbet är alla möten med människor. Man känner, ser och märker att man gör skillnad. Näst intill varje dag får man något kvitto på att man gjort någonting bra. Sedan har jag också världens bästa kollegor, säger Maja Möllergren som håller i samtalsgrupper, utbildningar och enskilda samtal.

– Utan de här fyra skulle inte anhörigstöd finnas. Det jobbet de utför det finns inte på kartan. Jag skulle inte klara det. De är drivande, påhittiga och engagerade varje dag. Det är fantastiskt, säger Lisskulla Kiltäpp enhetschef anhörigstöd.

Läs mer om verksamheten: Anhörigstöd