Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Lena Lagestam, styrelseordförande Borlänge Energi berättar om Borlänges klimatarbete nu och framåt.

Borlänges klimatarbete ska ligga i framkant

Mindre utsläpp från sopor, nya vägar anpassade för cyklister och gångtrafikanter och etablering av en ny batterifabrik. Ett år av arbete mot ett klimatneutralt Borlänge 2030 har gett resultat.

För drygt ett år sedan bestämde sig Borlänge kommun för att bli klimatneutrala till år 2030 och samtidigt bli en del av det så kallade innovationsprogrammet Viable Cities. Ett program där sex myndigheter och 23 svenska städer deltar, alla med målet att ställa om och bli klimatneutrala hållbara städer till år 2030.

"Företag står på kö för att ansluta"

I Borlänge är det kommunen som samordnar arbetet och har under året byggt upp en organisation med 13 aktörer från olika branscher. Borlänge Energi, Högskolan Dalarna, SSAB och Maserfrakt är några av dem. De har alla skrivit klimatkontrakt med Borlänge kommun och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna.

– Det arbetet har varit väldigt inspirerande för andra företag så idag har vi en kö med företag som vill ansluta. För företagen handlar det om överlevnad. För att vara relevanta på marknaden är klimatneutralitet en nödvändighet för dem, säger Salomon Abresparr, projektledare för Klimatneutrala Borlänge 2030.

Ändrade avfallstaxor och klimatvänliga vägar

Under året som gått har kommunen tillsammans med de samarbetande aktörerna tagit steg framåt i arbetet.

I Borlänge kommer till exempel en femtedel av klimatutsläppen från förbränning av sopor. Genom att höja priset på sophämtningen för den som inte sorterar sina sopor och sänka priset för dem som sorterar – i kombination med en stor informationsinsats – har andelen avfall som går till förbränning minskat med 10 procent.

– Så när hela kommunen blir bättre och bättre på att sortera sopor hjälper det klimatet. Vi har också byggt om två stora vägar i centrala Borlänge. Hagavägen och Röda vägen. Där har vi gjort mer plats för cyklister och gångtrafikanter och mindre plats för bilar. Det blir inte bara klimatvänligt det blir också en mycket trevligare stad tack vare det, säger Lena Lagestam, styrelseordförande Borlänge Energi, som varit med i arbetet sedan start.

"Borlänge bidrar till världens klimatomställning"

I Borlänge pågår också bygget av en batterifabrik för fullt på Stora Ensos gamla anläggning. Där kommer det så småningom produceras batterier för världens alla fordon.

– På det sättet bidrar Borlänge också till hela världens klimatomställning, säger Salomon Abresparr, projektledare.

– Nästa år höjer vi tempot ytterligare. Kommunen ska vara en möjliggörare för medborgare och näringsliv att agera hållbart och klimatsmart, säger Erik Nises (S), kommunstyrelsens ordförande, Borlänge kommun.

Stolta över framstegen

Den 8 december 2022, under European Viable Cities Day, signerade Borlänge kommun tillsammans med 22 andra städer och sex nationella myndigheter 2022 års version av Klimatkontrakt 2030. Samtidigt lanserades också en ny webbplats, Klimatneutrala Borlänge 2030, där alla invånare kan följa Borlänges klimatarbete.

– Men som ni vet: den som slutar att bli bättre slutar att vara bra. Så vi kommer fortsätta arbeta aktivt med vårt klimatarbete. För vi vill ju ligga i framkant både nu och i framtiden, säger Lena Lagestam, styrelseordförande Borlänge Energi.

Mer läsning