Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Kvinna sitter vid köksbord med sin dator

Sandra Sjöberg projektledare för pilotprojektet kontinuerligt distansarbete.

"Jag tror att distansarbete är framtiden"

Det är bra för miljön, för kommunens ekonomi och en förmån för den anställde. Nu är slutrapporten för pilotprojektet om distansarbete klart.

 – Det har varit roligt och spännande att få arbeta med och vara en del av det här projektet. Vi har dragit många lärdomar där den viktigaste är att de flesta vill fortsätta arbeta på distans och att vi genom det kan spara in miljontals kronor och dessutom göra miljön en tjänst, säger Sandra Sjöberg projektledare för pilotprojektet.

Vill arbeta på distans men inte efter schema

I oktober 2021 startade pilotprojektet om kontinuerligt distansarbete. 102 medarbetare från samhällsbyggnadssektorn har deltagit där 76 av dem har arbetat 50 procent på plats och 50 procent på distans.
Den 31 april 2022 avslutades projektet och nu är analysen och slutrapporten klar.

Rapporten visar att de flesta medarbetare som varit med i projektet och arbetat på distans vill fortsätta göra det två till tre dagar i veckan. Däremot vill medarbetarna inte att alla dagar ska vara schemalagda och de önskar också en fast kontorsplats.

Bild på ett schema för distansarbete

Ett schema en vanlig vecka under projektet. Enligt slutrapporten tycker de flesta att schemaläggningen ska tas bort vid fortsatt distansarbete eftersom det inte på förhand går att bestämma vilka dagar som medarbetare behöver vara på plats och inte.

Minskade hyror med 1,5 miljoner kronor

Under piloten har medarbetarna på Palladium haft ett eget rum de dagar de varit på plats, men delat rummet med medarbetare som varit på plats andra dagar. Enligt slutrapporten skulle kommunen med en sådan lösning kunna säga upp lokaler och minska hyrorna med 1,5 miljoner kronor. Bara på Palladium.

– Men vi ser att så kallade flexplatser skulle kunna minska lokalhyrorna ännu mer. Alltså att man inte har ett eget kontor utan får ta ett rum som står tomt för den dagen. Undersökningar visar att man bara använder sitt kontorsrum 35-40 procent av sin arbetstid, övrig tid är man i mötesrum eller ute i verksamheten, säger Sandra Sjöberg projektledare.

Använda pengarna till andra verksamheter

Då skulle medarbetarna utifrån önskemålen i rapporten få två av tre önskningar uppfyllda: distansarbete utan schemaläggning. Samtidigt som det skulle gynna kommunens ekonomi och miljö ytterligare.

– Det är ju fantastiskt att vi genom att erbjuda medarbetare möjligheten att arbeta på distans kan spara på både miljön och ekonomin. Jag hoppas vi kan använda kostnader vi har på lokalhyror till att stärka arbetsmiljön för de som faktiskt inte har möjlighet att jobba på distans som till exempel våra medarbetare inom vården, säger Lars Jansson (S) ordförande i personalutskottet.

Bild på slutrapport och en äldre man

Lars Jansson (S) ordförande i personutskottet hoppas att pengarna som sparas in på minskade lokalkostnader ska användas till personal som inte har möjlighet att arbeta på distans.

Minskade utsläpp med upp till 34 ton

Slutrapporten visar också att koldioxidutsläppen skulle kunna minska om fler arbetade hemma. 4o procent av deltagarna i projektet uppgav att de pendlar med bil till och från arbetet. Genom att möjliggöra distansarbete visar slutrapporten att utsläppen skulle kunna minska med så mycket som 33,4 ton under ett år bara för pilotprojektdeltagarna.

– Jag är glad att vi vågade testa det här och det är roligt att se att vi kan påverka både miljö och ekonomi och samtidigt ge våra medarbetare den här möjligheten. Däremot skulle vi behöva utveckla arbetssättet om vi ska fortsätta. Att schemalägga distansarbetet funkade ju till exempel inte. Men vi är en lärande organisation och får testa oss fram helt enkelt, säger Charlotta Olsson sektorchef samhällsbyggnad.

Distansarbete ingen rättighet

Nu har kommunfastigheter börjat se över möjligheten att göra om stadshusets lokaler utifrån det som framkommit i pilotprojektet.

– Det är ju ingen rättighet eller skyldighet att kunna arbeta på distans utan en möjlighet och förmån. Jag tror att vi som gör det inte vabbar lika mycket och inte heller sjukskriver oss lika mycket. Vi sparar även tid och pengar på att slippa pendla och det förenklar vardagspusslet. Jag tror på distansarbete och jag tror att det är framtiden, säger Sandra Sjöberg projektledare för pilotprojektet.