Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ny idrottslokal ska byggas i anslutning till Maserhallen

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 februari togs beslut om att en ny idrottshall ska byggas i anslutning till Maserhallen. Beslutet bygger på en förstudie som gjorts och som visar att det finns ett behov av en ny idrottshall vid Maserhallen.

När Hagaskolan blir högstadium ökar behovet av lokaler för idrottsundervisning. Dessutom behöver flera av Borlänges idrottsföreningar tillgång till fler, nya och ändamålsenliga lokaler.

– Föreningsidrotten utvecklas och skoleleverna behöver idrottslokaler. Sammantaget ger det oss möjligheten att utveckla Maserhallen till ett bättre centrum för sport, fritidsaktiviteter och folkhälsa i Borlänge, berättar Erik Nises (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfastigheter får uppdraget att bygga idrottshallen. Nästa steg blir att upphandla en byggentreprenör som tillsammans med kommunfastigheter ska projektera fram en detaljerad byggnad. En viktig del i processen kommer att vara dialogen med Borlänges idrottsklubbar för att kunna möta deras behov i de nya lokalerna.

Det har även gjorts en förstudie om Maserhallens befintliga status som visat att delar av badavdelningen är i mycket dåligt skick. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför också tagit beslut om att utreda underhåll och utveckling av badet samt den befintliga idrottsdelen i Maserhallen.

– Simbassängen i Maserhallen är byggd 1967 och generationer Borlängebor har lärt sig simma där. Nu har badanläggningen nått sin livslängd och vi måste ta fram de bästa idéerna för hur kommande generationer ska kunna simma och bada där, säger Eriks Nises (S) kommunstyrelsens ordförande.